Pragniemy wyrazić nasze jednomyślne poparcie dla trwającej od grudnia ubiegłego roku nauczycielskiej akcji protestacyjnej oraz postulatów, jakie wnoszą środowiska oświatowe, a także - choć dotyczy to nas bardziej niż jakiejkolwiek innej grupy - formy,
w jakiej Grona Pedagogiczne szkół (w tym naszego liceum) postanowiły zaprotestować.

W sytuacji, gdy coraz radykalniejsze kroki podejmowane przez naszych wychowawców i nauczycieli pozostają lekceważone przez wyższe instytucje, a na temat ich zawodu powielane są coraz częściej niesłuszne i krzywdzące opinie, uznaliśmy, że to właśnie my – młodzież szkolna – powinniśmy zabrać głos w tej dyskusji, dotykającej wszakże właśnie nas, naszego środowiska i naszej przyszłości. Dlatego jednoznacznie opowiadamy się po stronie ludzi, którzy wspierają nas i uczą zarówno w codziennym życiu, jak i na ścieżce edukacji, których darzymy ogromnym szacunkiem za to, co robią dla uczniów. Opowiadamy się po stronie Szkoły jako takiej, jako naszego drugiego domu, zapewniającej nam rozwój, sukcesy w konkursach i możliwość wybrania najlepszej drogi kariery. Możemy narzekać na sprawdziany, odpowiedzi, nie takie oceny, jakich byśmy chcieli – ale pozostaje faktem, że dzięki ciężkiej pracy pedagogów - takie placówki jak Marynka - tworzą w swoich murach coś więcej niż fabrykę maturzystów, tworzą wspomnienia i niepowtarzalny klimat, tworzą przede wszystkim nas jako świadomych obywateli i mądrych ludzi.

Mamy nadzieję, że nasz głos w tej sprawie zostanie wysłuchany, a postulaty nauczycieli rozpatrzone pozytywnie przez rząd. W tak ważnej sprawie dla społeczeństwa, jaką jest stan edukacji Polaków, nikt nie powinien pozostać obojętny. Jako uczniowie pragniemy dodatkowo podkreślić, że chcemy wspierać tych, którzy są dla nas najważniejsi, czyli nauczycieli, którzy codzienną pracą poświęcają się dla nas oraz naszej przyszłości.