Rada Rodziców pragnie wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla akcji strajkowej jaką podjęli nauczyciele LO św. Marii Magdaleny.

Słowa motta, jakie zacytowaliście Państwo w swoim oświadczeniu w sprawie protestu, doskonale wyrażają nasze uczucia.   Dzisiaj, my rodzice, tak jak ponad 400 lat temu Andrzej Frycz-Modrzewski,
z gniewem patrzymy „na przewrotność tych ludzi, którzy nauczycieli szkolnych mają niemal za nic…”.

Edukacja jest najważniejszym elementem rozwoju społecznego. Brak zrozumienia decydentów dla tego faktu, świadczy o braku odpowiedzialności i rozwagi. O tym także pisał Frycz-Modrzewski w swoim dziele „ O poprawie Rzeczypospolitej”: „ (…) wy, którzy rządzicie sprawami ludzkimi, myślcie o tym, by nauka była w poszanowaniu (…). Przed Sędzią Najwyższym musicie zdać rachunek ze spełnienia tego obowiązku i ponieść zasłużoną karę, jeśli go zaniedbacie”.

 Jesteśmy pełni podziwu dla Państwa determinacji. Pokazujecie naszym dzieciom jak ubiegać się
o prawo do godnego traktowania i szacunku, jak walczyć o prawo do wartościowej edukacji i prawdy.

To jest lekcja bezcenna!

 

Rada Rodziców LO św. Marii Magdaleny