Szanowni Państwo - Rodzice i Uczniowie "Marynki".

W związku z uzyskaniem zgody od organu prowadzącego i nadzorującego (Wydział Oświaty i Kuratorium Oświaty w Poznaniu) na zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Liceum  św. Marii Magdaleny w Poznaniu w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek-środa) informuję, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia i zakończenia lub zawieszenia protestu, zajęcia w naszej szkole zostaną w tych dniach zawieszone.

O dalszym rozwoju sytuacji będę starał się Państwa informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny lub stronę www. Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.