Dokumenty rekrutacyjne do Liceum św. Marii Magdaleny na rok szkolny 2020-2021 można składać w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. w następujący sposób:

 

1)      poprzez system NABÓR (Uwaga! Składając dokumenty w ten sposób należy bezwzględnie pamiętać o przesłaniu wszystkich niezbędnych załączników (np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność lub inne) oraz o załączniku dotyczącym wyboru II języka obcego, który należy pobrać ze strony szkoły (zakładka REKRUTACJA)

 

2)      listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)

 

3)      dostarczając je do skrzynki podawczej wystawionej w portierni szkoły.