W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum św. Marii Magdaleny, którego głównym celem było przedstawienie i zatwierdzenie wyników klasyfikacji oraz ocen zachowania uczniów klas pierwszych i drugich w drugim okresie roku szkolnego 2019-2020 (klasyfikacja końcoworoczna).

Po prezentacji wyników nauczania poszczególnych klas Rada Pedagogiczna Liceum św. Marii Magdaleny przyjęła stosowną uchwałę na temat wyników tejże klasyfikacji.

W drugiej uchwale podjęto decyzję, że do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020-2021 zgłoszona zostanie Julia Pukowicz, uczennica kl. 2G a do stypendium Ministra Edukacji Narodowej Kamila Kotecka (również kl. 2G).

Do nagród prezydenta miasta Poznania zostaną zgłoszeni natomiast wszyscy tegoroczni laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów i zawodów sportowych na poziomie reprezentacji narodowej.

 

Korzystając z okazji informuję wszystkich członków społeczności szkolnej, że w związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa podjąłem decyzję o nieprzeprowadzaniu uroczystości rozdania świadectw i zakończenia bieżącego roku szkolnego w czerwcu 2020 r.

Mam nadzieję, że świadectwa promocji do klas programowo wyższych oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców uczniowie klas I i II będą mogli otrzymać z rąk swoich wychowawców 1 września 2020 r., w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Wszystkim życzę udanych oraz bezpiecznych wakacji i mam nadzieję, że  będziemy mogli spotkać się w nowym roku szkolnym już w murach naszej szkoły.

 

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.