Wszystkim kandydatom przypominamy, że oczekujemy na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

W celu poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych informujemy, że wszystkim kandydatom dopisano po 10 punktów z testów ósmoklasisty. Po dostarczeniu kopii wyników testów ósmoklasisty ilość punktów zostanie zaktualizowana do stanu rzeczywistego.

Jednocześnie informujemy, że podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do w Liceum św. Marii Magdaleny nastąpi w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do Liceum św. Marii Magdaleny prosimy o potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie do komisji rekrutacyjnej w auli liceum oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwóch podpisanych zdjęć oraz karty zdrowia w dniach:

 

13 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00  do godz. 14.00

14 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00  do godz. 14.00

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów w sekretariacie szkoły możliwe będzie  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nastąpi 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00