Szanowni i Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu („Stowarzyszenie”), działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na dzień 18 czerwca 2018 r. o godz. 18.30 (drugi termin 18 września 2018 godz. 18:30) w Sali 107 Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu przy ul. Garbary 24.

Planowany porządek obrad obejmuje:

  1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. sprawy porządkowe i organizacyjne;
  3. dyskusja w sprawie dalszych losów Stowarzyszenia;
  4. zmiany w Statucie Stowarzyszenia;
  5. wolne głosy;
  6. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Niniejszym pragnę Państwa poinformować, że Stowarzyszenie w ostatnich miesiącach podjęło próbę wznowienia swojej działalności i spotkanie to jest kluczowe, abyśmy mogli wspólnie zaplanować dalsze etapy jego rozwoju.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich członków, którzy nadal wyrażają gotowość uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia o przybycie na Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2018 r.

Z poważaniem,

Jarosław Jankowski,

prezes Stowarzyszenia

W imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Pauliny Stochniałek informuję, że kolejne posiedzenie Rady Rodziców odbędzie się w środę 6 czerwca 2018 roku

o godz. 18:10 w sali nr 2.

Nastąpiła zmiana terminu spotkania w związku z dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w dniach 31 maja (Boże Ciało) i 1 czerwca (piątek).

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

W związku z uroczystością pożegnania maturzystów organizacja piątku 27.04.2018 roku wygląda następująco:

  1. lekcje dla uczniów klas I i II w/g planu do godz. 11.40
  2. godz. 11:00 - Msza Św. w intencji maturzystów w kościele o. o. Franciszkanów
  3. godz. 12:00 - uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III - ich w auli
  4. ok. godz. 14:00 - ostatnia lekcja wychowawcza

 

 

Już po raz drugi nasza biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Zaczytani", której celem jest tworzenie wypożyczalni książek w szpitalach.

W dniach 23.04-20.05 każdy kto ma ochotę oddać niepotrzebne książki dla dzieci/młodzieży/dorosłych

WYDANE PO 2000 ROKU i w dobrym stanie

może to zrobić przynosząc je do biblioteki lub wkładając do kartonu z logo akcji, który jest ustawiony w holu szkoły.

Z góry dziękujemy za udział!

Z wielką radością informujemy, że Olga Żyminkowska z klasy 3B została LAUREATKĄ (1 miejsce w Polsce), a Mikołaj Świerczyk z 2A finalistą XXX OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ.

Serdeczne gratulacje.