Z dumą informujemy, że Aleksandra Kniaź w Mistrzostwach Europy Juniorów Głuchych w tenisie stołowym zdobyła brązowy medal w grze deblowej. Poza tym zdobyła 5 miejsce w grze mieszanej i 7 w rozgrywkach singlowych.

Serdecznie gratulujemy!

Z radością informujemy, że uczeń klasy IF Jakub Winiecki został laureatem, a Karol Wapniarski, także z kl. IF – finalistą, IV ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, której centralny etap miał miejsce w dniu 16 kwietnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Serdecznie gratulujemy!

W dniach 29 i 30 kwietnia, z inicjatywy międzyszkolnej grupy uczniów LO św. Marii Magdaleny oraz
III LO im. św. Jana Kantego, w naszej szkole zostanie przeprowadzony projekt społeczny „US THE SOCIETY”, pod hasłem „Uczniowie nie gęsi – swą opinię mają”.

Jego realizacja polega na zorganizowaniu wśród uczniów poznańskich szkół średnich akcji pisania listów otwartych -komentarzy do aktualnych wydarzeń i tematów życia społecznego i politycznego w Polsce oraz w naszym regionie i mieście.

Celem akcji jest przekazanie decydentom, animatorom życia społecznego oraz opinii publicznej głosu młodego pokolenia w sprawach Polski, regionu i miasta. Zabranie głosu przez uczniów będzie ich wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Listy zostaną opublikowane na fanpage’u projektu oraz przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Fundacji Festiwalu Malta, które objęły patronat nad akcją.

ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W AKCJI, ZABRANIA GŁOSU I WYRAŻENIA SWOJEJ OPINII.

Szczegółowe informacje znajdziecie na FB: https://www.facebook.com/Us-the-Society-252055702369886/

ZESPÓŁ PROJEKTU SPOŁECZNEGO „US THE SOCIETY”

Z radością informujemy, że Marta Szpytko z klasy 3a została laureatką XXXI Olimpiady Filozoficznej.

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Państwo - Rodzice i Uczniowie "Marynki".

W związku z uzyskaniem zgody od organu prowadzącego i nadzorującego (Wydział Oświaty i Kuratorium Oświaty w Poznaniu) na zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) informuję, że zajęcia w naszej szkole zostaną w tym dniu dniu zawieszone.

Jednocześnie informuję wszystkich, że od poniedziałku, 29 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole zostają wznowione wraz z nowym planem lekcji (po odejściu klas III).

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.