W związku z decyzją Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2017 r. o zmniejszeniu liczby oddziałów klas pierwszych w Liceum św. Marii Magdaleny w roku szkolnym 2017/2018 podjęłam decyzję o zawieszeniu naboru do uniwersyteckiej klasy matematycznej 1E.

Zmniejszenie liczby miejsc w klasach pierwszych w Marynce nakazuje utrzymać oddziały najbardziej oczekiwane przez kandydatów z punktu widzenia ich przyszłości, dające szerokie spectrum wyborów kierunków studiów.

Zawiedzionych, uzdolnionych matematycznie kandydatów serdecznie zapraszam do równie „mocnej” klasy matematyczno – fizycznej 1F oraz klasy matematyczno – geograficznej 1G.

Jednocześnie informuję, że od 21 marca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego…, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, które zmienia sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, także zwiększa punkty za świadectwo z wyróżnieniem i za aktywność społeczną oraz konkursy. Szczegóły można znaleźć w zakładce REKRUTACJA.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

Z przyjemnością informujemy, że Zuzanna Patryas, uczennica klasy III, uzyskała tytuł laureata 41. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Z radością informujemy, że Zuzanna Wagner,  uczennica klasy IIIB  uzyskała tytuł finalisty z wyróżnieniem XLI Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki.

Gratulujemy sukcesu!

Zebranie Rady Rodziców  odbędzie się w środę 19 kwietnia br. o godz. 18.10 w sali nr 2. 

Z najlepszymi życzeniami Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych,

Jacek Stokłosa, przewodniczący Rady Rodziców 

Z ogromną radością informujemy o sukcesie uczestniczek zawodów centralnych XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

- Karoliny Król (kl. 3B), która uzyskała tytuł laureatki, zajmując jednocześnie pierwsze miejsce w Polsce;

- Olgi Żyminkowskiej (kl. 2B), która również została laureatką (z ósmym wynikiem w kraju);

- Anny Babst (kl. 3D), która zakończyła zawody z tytułem finalistki.

Serdecznie gratulujemy!