Dnia 3 września 2018 r. (tj. poniedziałek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 według planu:

 • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów;
 • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III;
 • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2d pod opieką p. Mileny Jankowskiej.

Jednocześnie informuję, że o godz. 12:00 nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły biorą udział w szkoleniu RODO.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

 

Dnia 30 sierpnia 2018 r. (tj.czwartek), o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna według planu:

 1. analiza pracy szkoły w II okresie roku szkolnego 2017/2018;
 2. raport dyrektora z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018;
 3. regulamin oceny pracy nauczyciela.

Dnia 31 sierpnia 2018 r. (tj. piątek), o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna według planu:

 1. organizacja nowego roku szkolnego 2018/2019 i przydział zadań;
 2. kształt nowego 4 letniego liceum - wypracowanie propozycji.

Dnia 3 września 2018 r. (tj. poniedziałek), w godzinach 12:00 - 13:30, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna szkoleniowa poświęcona RODO.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

 

 

 

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole   w terminach:

 5 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 7 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 10 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych, absolwenci szkoły i uczniowie starszych klas będą sprzedawać używane podręczniki.

 

 

W czwartek 13 września 2018 r. odbędą się zebrania z Rodzicami według planu:

 • godzina 17:00 - spotkanie w auli Rodziców uczniów klas I - ych z dyrektorem szkoły;
 • godzina 18:10 - spotkanie Rodziców uczniów klas I, II i III - ich z wychowawcami;
 • godzina 19:00 - spotkanie sprawozdawczo - wyborcze Rodziców w auli szkolnej, na które zapraszamy ustępującą Radę Rodziców i wybranych przedstawicieli oddziałów I, II i III - ich.

 Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania wywieszony będzie w holu szkoły.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu informuje, że kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum św. Marii Magdaleny poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wg następującego porządku:

w auli liceum:  12 lipca 2018 r. (czwartek)  od godz. 10.00 do godz. 14.00  

w auli liceum:  13 lipca 2018 r. (piątek)  od godz. 10.00 do godz. 14.00  

 

w sekretariacie szkoły: do 19 lipca 2018 r. (czwartek)  do godz. 12.00