W dniach 29 i 30 kwietnia, z inicjatywy międzyszkolnej grupy uczniów LO św. Marii Magdaleny oraz
III LO im. św. Jana Kantego, w naszej szkole zostanie przeprowadzony projekt społeczny „US THE SOCIETY”, pod hasłem „Uczniowie nie gęsi – swą opinię mają”.

Jego realizacja polega na zorganizowaniu wśród uczniów poznańskich szkół średnich akcji pisania listów otwartych -komentarzy do aktualnych wydarzeń i tematów życia społecznego i politycznego w Polsce oraz w naszym regionie i mieście.

Celem akcji jest przekazanie decydentom, animatorom życia społecznego oraz opinii publicznej głosu młodego pokolenia w sprawach Polski, regionu i miasta. Zabranie głosu przez uczniów będzie ich wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Listy zostaną opublikowane na fanpage’u projektu oraz przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Fundacji Festiwalu Malta, które objęły patronat nad akcją.

ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W AKCJI, ZABRANIA GŁOSU I WYRAŻENIA SWOJEJ OPINII.

Szczegółowe informacje znajdziecie na FB: https://www.facebook.com/Us-the-Society-252055702369886/

ZESPÓŁ PROJEKTU SPOŁECZNEGO „US THE SOCIETY”

Z radością informujemy, że Marta Szpytko z klasy 3a została laureatką XXXI Olimpiady Filozoficznej.

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Państwo - Rodzice i Uczniowie "Marynki".

W związku z uzyskaniem zgody od organu prowadzącego i nadzorującego (Wydział Oświaty i Kuratorium Oświaty w Poznaniu) na zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) informuję, że zajęcia w naszej szkole zostaną w tym dniu dniu zawieszone.

Jednocześnie informuję wszystkich, że od poniedziałku, 29 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole zostają wznowione wraz z nowym planem lekcji (po odejściu klas III).

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

Miło nam poinformować, że Marta Płuszka z klasy 3g zdobyła tytuł laureatki XLIII Olimpiady Języka Angielskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Dzięki roztropnej i dalekowzrocznej decyzji Rady Pedagogicznej z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wcześniejszej klasyfikacji uczniów klas maturalnych, w naszej szkole nie będzie żadnych problemów z udzieleniem absolutorium uczniom klas III i przystąpieniem przez nich do egzaminu maturalnego.

W związku z powyższym, pomimo trwającego strajku, w którym bierze udział większość nauczycieli, zapraszam uczniów klas III i ich rodziców, przedstawicieli Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Wychowanków na uroczystość zakończenia roku szkolnego dla tegorocznych abiturientów.

Zgodnie z kalendarium  roku szkolnego uroczystość ta odbędzie się w najbliższy piątek, 26 kwietnia 2019 r. O godzinie 10.00 zostanie odprawiona w kościele oo. Franciszkanów  msza św. w intencji maturzystów i spokojnego przebiegu tegorocznego egzaminu dojrzałości.

O godzinie 11.00 rozpocznie się uroczyste absolutorium w szkolnej auli, podczas którego m. in. maturzystów w imieniu pozostałych uczniów pożegna klasa II B, wręczone zostaną wyróżnienia dla Prymusa szkoły oraz osób z II i III lokatą a także wręczone będą świadectwa ukończenia szkoły oraz pamiątkowe dyplomy łacińskie dla wszystkich uczniów. Na koniec uroczystości, zgodnie z wieloletnią tradycją Prymus szkoły odsłoni pamiątkową Złotą Tablicę Absolwentów rocznika A. D. 2019.

Mam nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającą wciąż akcją protestacyjną, w poniedziałek, 6 maja wszyscy nasi tegoroczni maturzyści będą mogli rozpocząć swój egzamin dojrzałości. Mogę zapewnić, że zrobię co w mojej mocy, żeby tak się stało.

Jerzy Sokół - dyrektor szkoły.