Przypominam, że 3 lipca 2018 r. o godzinie 11:00 w auli szkolnej będą wydawane świadectwa dojrzałości.

Absolwentów z poprzednich lat zapraszam po odbiór dokumentów do sali nr 17. Lucyna Woch, dyrektor szkoły

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 według planu:

godz. 8:00 - Msza Święta w Kościele Ojców Franciszkanów

godz. 9:00 - Uroczystość w auli szkolnej

godz. 10:30 - Spotkanie z wychowawcami, rozdanie świadectw i nagród w salach w/g przydziału w holu szkoły

 

Informujemy, że od godziny 12:00 do godziny 15:00 w auli zespoły nauczycieli będą przyjmować dokumenty od kandydatów do szkoły.

Dyrekcja Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu informuje, że w sekretariacie szkoły można otrzymać loginy i hasła wygenerowane przez OKE w Poznaniu, które pozwolą na sprawdzenie indywidualnych wyników egzaminów maturalnych w 2018 r. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl.

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).

Szanowni i Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu („Stowarzyszenie”), działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na dzień 18 czerwca 2018 r. o godz. 18.30 (drugi termin 18 września 2018 godz. 18:30) w Sali 107 Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu przy ul. Garbary 24.

Planowany porządek obrad obejmuje:

  1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. sprawy porządkowe i organizacyjne;
  3. dyskusja w sprawie dalszych losów Stowarzyszenia;
  4. zmiany w Statucie Stowarzyszenia;
  5. wolne głosy;
  6. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Niniejszym pragnę Państwa poinformować, że Stowarzyszenie w ostatnich miesiącach podjęło próbę wznowienia swojej działalności i spotkanie to jest kluczowe, abyśmy mogli wspólnie zaplanować dalsze etapy jego rozwoju.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich członków, którzy nadal wyrażają gotowość uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia o przybycie na Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2018 r.

Z poważaniem,

Jarosław Jankowski,

prezes Stowarzyszenia

W imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Pauliny Stochniałek informuję, że kolejne posiedzenie Rady Rodziców odbędzie się w środę 6 czerwca 2018 roku

o godz. 18:10 w sali nr 2.

Nastąpiła zmiana terminu spotkania w związku z dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w dniach 31 maja (Boże Ciało) i 1 czerwca (piątek).

Lucyna Woch, dyrektor szkoły