Dnia 1 września 2016 r. (tj. we czwartek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 według planu:

  • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów
  • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III
  • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2D pod opieką prof. Agaty Skibskiej.

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole w dniach 2, 5, 7 i 9 września 2016 r., w godzinach od 9.30 do 14.00.

Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych, absolwenci szkoły będą sprzedawać używane podręczniki. Zachęcamy do korzystania z Internetowej Giełdy Używanych Podręczników w Poznańskim Serwisie Oświatowym.

Rada Pedagogiczna organizująca rok szkolny 2016-2017 odbędzie się w środę  31 VIII 2015 r. od godz. 9.00.

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 30 VIII 2016 r. Początek egzaminu o godz. 9:00 w sali 4.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu ogłasza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wolne miejsca w następujących oddziałach:

1 A - dwa wolne miejsca

1 C - trzy wolne miejsca

1 E - trzy wolne miejsca

1 F - jedno wolne miejsce

 

Kalendarium postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

27 lipca - 1 sierpnia 2016, godz. 9:00 – 13:00 w sekretariacie szkoły -  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

22 sierpnia 2016, godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, po rozpatrzeniu odwołań;

do 25 sierpnia 2016, do godz.13:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

26 sierpnia 2016, godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

WZÓR WNIOSKU

Data : …………………….

 

 

Wniosek o przyjęcie do LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu w rekrutacji uzupełniającej

 

Dane osobowe kandydata:

Numer PESEL:    ……………………………………………………….   

Imię i nazwisko:   ……………………………………………………….   

Numer telefonu:   ……………………………………………………….            

Numer nadany kandydatowi w LO św. MM w I naborze…………….....

 

Proszę o uwzględnienie mojej kandydatury w rekrutacji uzupełniającej do oddziału:

1.     ……………………………………………………….

2.     ……………………………………………………….

3.     ……………………………………………………….

4.     ……………………………………………………….

 

W przypadku wskazania oddziału 1A lub 1F podkreśl wybór II języka obcego:

jęz. niemiecki – podstawowy

jęz. niemiecki  - kontynuacja

jęz. francuski – podstawowy

jęz. francuski - kontynuacja

jęz. hiszpański – podstawowy

jęz. hiszpański  - kontynuacja