W czwartek 15 września 2016 r. odbędą się zebrania z Rodzicami według planu:

  • godzina 17:00 - spotkanie w auli Rodziców uczniów klas I - ych z dyrektorem szkoły;
  • godzina 18:10 - spotkanie Rodziców uczniów klas I, II i III - ich z wychowawcami we wskazanych salach lekcyjnych;
  • godzina 19:00 - spotkanie sprawozdawczo - wyborcze w auli Rodziców - wybranych przedstawicieli oddziałów I, II i III - ich.

Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania znajduje się w holu szkoły.

Dnia 1 września 2016 r. (tj. we czwartek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 według planu:

  • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów
  • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III
  • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2D pod opieką prof. Agaty Skibskiej.

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole w dniach 2, 5, 7 i 9 września 2016 r., w godzinach od 9.30 do 14.00.

Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych, absolwenci szkoły będą sprzedawać używane podręczniki. Zachęcamy do korzystania z Internetowej Giełdy Używanych Podręczników w Poznańskim Serwisie Oświatowym.

Rada Pedagogiczna organizująca rok szkolny 2016-2017 odbędzie się w środę  31 VIII 2015 r. od godz. 9.00.

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 30 VIII 2016 r. Początek egzaminu o godz. 9:00 w sali 4.