Rada Rodziców pragnie wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla akcji strajkowej jaką podjęli nauczyciele LO św. Marii Magdaleny.

Słowa motta, jakie zacytowaliście Państwo w swoim oświadczeniu w sprawie protestu, doskonale wyrażają nasze uczucia.   Dzisiaj, my rodzice, tak jak ponad 400 lat temu Andrzej Frycz-Modrzewski,
z gniewem patrzymy „na przewrotność tych ludzi, którzy nauczycieli szkolnych mają niemal za nic…”.

Edukacja jest najważniejszym elementem rozwoju społecznego. Brak zrozumienia decydentów dla tego faktu, świadczy o braku odpowiedzialności i rozwagi. O tym także pisał Frycz-Modrzewski w swoim dziele „ O poprawie Rzeczypospolitej”: „ (…) wy, którzy rządzicie sprawami ludzkimi, myślcie o tym, by nauka była w poszanowaniu (…). Przed Sędzią Najwyższym musicie zdać rachunek ze spełnienia tego obowiązku i ponieść zasłużoną karę, jeśli go zaniedbacie”.

 Jesteśmy pełni podziwu dla Państwa determinacji. Pokazujecie naszym dzieciom jak ubiegać się
o prawo do godnego traktowania i szacunku, jak walczyć o prawo do wartościowej edukacji i prawdy.

To jest lekcja bezcenna!

 

Rada Rodziców LO św. Marii Magdaleny

Pragniemy wyrazić nasze jednomyślne poparcie dla trwającej od grudnia ubiegłego roku nauczycielskiej akcji protestacyjnej oraz postulatów, jakie wnoszą środowiska oświatowe, a także - choć dotyczy to nas bardziej niż jakiejkolwiek innej grupy - formy,
w jakiej Grona Pedagogiczne szkół (w tym naszego liceum) postanowiły zaprotestować.

W sytuacji, gdy coraz radykalniejsze kroki podejmowane przez naszych wychowawców i nauczycieli pozostają lekceważone przez wyższe instytucje, a na temat ich zawodu powielane są coraz częściej niesłuszne i krzywdzące opinie, uznaliśmy, że to właśnie my – młodzież szkolna – powinniśmy zabrać głos w tej dyskusji, dotykającej wszakże właśnie nas, naszego środowiska i naszej przyszłości. Dlatego jednoznacznie opowiadamy się po stronie ludzi, którzy wspierają nas i uczą zarówno w codziennym życiu, jak i na ścieżce edukacji, których darzymy ogromnym szacunkiem za to, co robią dla uczniów. Opowiadamy się po stronie Szkoły jako takiej, jako naszego drugiego domu, zapewniającej nam rozwój, sukcesy w konkursach i możliwość wybrania najlepszej drogi kariery. Możemy narzekać na sprawdziany, odpowiedzi, nie takie oceny, jakich byśmy chcieli – ale pozostaje faktem, że dzięki ciężkiej pracy pedagogów - takie placówki jak Marynka - tworzą w swoich murach coś więcej niż fabrykę maturzystów, tworzą wspomnienia i niepowtarzalny klimat, tworzą przede wszystkim nas jako świadomych obywateli i mądrych ludzi.

Mamy nadzieję, że nasz głos w tej sprawie zostanie wysłuchany, a postulaty nauczycieli rozpatrzone pozytywnie przez rząd. W tak ważnej sprawie dla społeczeństwa, jaką jest stan edukacji Polaków, nikt nie powinien pozostać obojętny. Jako uczniowie pragniemy dodatkowo podkreślić, że chcemy wspierać tych, którzy są dla nas najważniejsi, czyli nauczycieli, którzy codzienną pracą poświęcają się dla nas oraz naszej przyszłości.

Serdecznie dziękujemy za tak liczną Waszą obecność w Szkole 9 kwietnia -  w drugim dniu strajku. Wasza solidarność, dojrzałość, ale
i entuzjazm, były dla nas – nauczycieli – przekonującym dowodem, że to, co robimy, ma sens i służy dobru nas wszystkich, całej społeczności szkolnej. 

Z satysfakcją obserwujemy, jak mądrze, taktownie reagujecie na nierzadko krzywdzące opinie i słowa kierowane pod naszym adresem, jak przenikliwie i dalekowzrocznie oceniacie trudne i złożone kwestie dotyczące właściwego – w naszym rozumieniu – funkcjonowania oświaty.

 

Dziękujemy za Waszą otwartość i odśpiewanie nam gromkiego 100 lat!

 

                                                                                                          Nauczyciele

Szanowni Państwo - Rodzice i Uczniowie "Marynki".

 W związku z uzyskaniem zgody od organu prowadzącego i nadzorującego (Wydział Oświaty i Kuratorium Oświaty w Poznaniu) na zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. (środa-piątek) informuję, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia i zakończenia protestu, zajęcia w naszej szkole zostaną w tych dniach zawieszone.

O dalszym rozwoju sytuacji będę starał się Państwa informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny lub stronę www. Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

Motto:

Nigdy bez gniewu nie patrzę na przewrotność tych ludzi, którzy nauczycieli szkolnych mają niemal za nic (…)”. A. Frycz-Modrzewski,

O poprawie Rzeczypospolitej, (1551), księga V – O szkole – rozdział II.

 

Wypowiadamy się jako nauczyciele nienależący do żadnego związku zawodowego:

 

1. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska przekonywała: „gdy zadłużamy się na edukację, rosną szanse na poprawę jakości życia”. Strajk, w którym uczestniczymy, nie dotyczy tylko postulatów płacowych. Wynika też z obawy o przyszłość naszych uczniów. Kolejne oświatowe działania zasadniczo ograniczają możliwości stymulowania rozwoju młodych ludzi i przygotowywania ich nie do egzaminów, ale przede wszystkim życia w coraz szybciej i coraz bardziej zmieniającym się nowoczesnym świecie.

 

2. Stoimy na stanowisku, że zarówno Pan Premier Mateusz Morawiecki, jak i przedstawiciele jego rządu – premier Beata Szydło, a w szczególności minister edukacji - Anna Zalewska – wykazują daleko idący brak empatii w procesie rozwiązywania problemów polskiej oświaty.

 

3. Oceniamy, że w działaniach rządu widoczny jest brak konsultacji z gronem eksperckim (tak ekonomicznym, jak i dydaktycznym), które mogłoby odpowiedzialnie wypowiedzieć się w kwestii funkcjonowania systemu edukacji w szkole.

 

4. Uważamy, że w działaniach resortu edukacji nie zostały uwzględnione miarodajne, zobiektywizowane badania edukacyjne, wedle których wartościować by można zarówno jakość reformy edukacji, jak i wizje nowoczesnej, proeuropejskiej polskiej szkoły.

 

5. Wyrażamy mocne zaniepokojenie populistycznym żonglowaniem danymi dotyczącymi tak czasu pracy nauczycieli w szkole, jak i wysokości ich zarobków.