Szanowni i Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu („Stowarzyszenie”), działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (drugi termin) na dzień 18 września 2018 r.
o godz. 18.30
w Sali 107 Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu przy ul. Garbary 24.

Planowany porządek obrad obejmuje:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. sprawy porządkowe i organizacyjne;
 3. dyskusja w sprawie dalszych losów Stowarzyszenia;
 4. zmiany w Statucie Stowarzyszenia;
 5. wolne głosy;
 6. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Niniejszym pragnę Państwa poinformować, że Stowarzyszenie w ostatnich miesiącach podjęło próbę wznowienia swojej działalności i spotkanie to jest kluczowe, abyśmy mogli wspólnie zaplanować dalsze etapy jego rozwoju.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich członków, którzy nadal wyrażają gotowość uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia o przybycie na Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2018 r.

Z poważaniem,

Jarosław Jankowski,

prezes Stowarzyszenia

 

Poznań, 20 lipca 2018 r.

 

UWAGA KANDYDACI DO LICEUM

ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU

I ICH RODZICE 

 

Do sekretariatu szkoły wpłynęło 85 pism, próśb, odwołań, wniosków itp. w sprawie rekrutacji. W celu uniknięcia pisemnej indywidualnej korespondencji z Państwem w terminach administracyjnych informujemy co następuje poniżej.

 

1.   Szkolna Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu ogłasza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do następujących klas:

 

1 A   -  dwa wolne miejsca                   1 D   -  dwa wolne miejsca

1 B   -  jedno wolne miejsce                 1 F   -  dwa wolne miejsca

1 C   -  trzy wolne miejsca                   1 G   -  dwa wolne miejsca

 

2.   Kandydaci zainteresowani tymi miejscami powinni w dniach od 1 do 3 sierpnia 2018 r. w godzinach                 od 10.00 do 15.00 złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej wraz z kopiami wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum. Złożone już wcześniej wnioski (85 pism) zostaną automatycznie uwzględnione w rekrutacji uzupełniającej.

 

3.   Zgodnie z harmonogramem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej nastąpi  24 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.

 

4.   Potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO św. Marii Magdaleny poprzez złożenie oryginałów wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum, karty zdrowia i 2 fotografii – do  30 sierpnia 2018 r.           do godz. 12.00.

 

5.   Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych –31 sierpnia 2018 r., godz. 13.00.

 

 

Dnia 3 września 2018 r. (tj. poniedziałek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 według planu:

 • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów;
 • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III;
 • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2d pod opieką p. Mileny Jankowskiej.

Jednocześnie informuję, że o godz. 12:00 nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły biorą udział w szkoleniu RODO.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

 

Dnia 30 sierpnia 2018 r. (tj.czwartek), o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna według planu:

 1. analiza pracy szkoły w II okresie roku szkolnego 2017/2018;
 2. raport dyrektora z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018;
 3. regulamin oceny pracy nauczyciela.

Dnia 31 sierpnia 2018 r. (tj. piątek), o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna według planu:

 1. organizacja nowego roku szkolnego 2018/2019 i przydział zadań;
 2. kształt nowego 4 letniego liceum - wypracowanie propozycji.

Dnia 3 września 2018 r. (tj. poniedziałek), w godzinach 12:00 - 13:30, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna szkoleniowa poświęcona RODO.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

 

 

 

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole   w terminach:

 5 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 7 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 10 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych, absolwenci szkoły i uczniowie starszych klas będą sprzedawać używane podręczniki.