Lista dzieci zakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny:

KLIKNIJ TUTAJ

 

  1. We wtorek, 11 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w budynku szkoły tegoroczni maturzyści (i absolwenci z lat poprzednich) będą mogli odebrać wyniki egzaminów maturalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkich obowiązują zasady bezpiecznego zachowania się w warunkach epidemii (właściwe odległości, maseczki, rękawiczki, własne długopisy do podpisania potwierdzenia odbioru świadectw).
  1. Maturzyści zaproszeni są do budynku liceum na wyznaczoną godzinę i do wskazanych sal wg następującego porządku:
  • 3A – p. prof. B. Gębarowska, sala 110
  • 3B – p. prof. I. Okoń, sala 12
  • 3C – p. prof. K. Zawodni – Żychlińska, sala 5
  • 3D – p. prof. M. Jankowska, sala 111
  • 3F – p. prof. Ł. Raczkowski, sala 11
  • 3G – p. prof. A. Mrula, sala 2
  1. Absolwenci z poprzednich lat mogą odebrać wyniki egzaminów w sekretariacie szkoły.
  1. Po odebraniu dokumentów i podpisaniu wymaganych list wszystkich proszę o unikanie gromadzenia się na terenie szkoły.

  Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

Wszystkim kandydatom przypominamy, że oczekujemy na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

W celu poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych informujemy, że wszystkim kandydatom dopisano po 10 punktów z testów ósmoklasisty. Po dostarczeniu kopii wyników testów ósmoklasisty ilość punktów zostanie zaktualizowana do stanu rzeczywistego.

Jednocześnie informujemy, że podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do w Liceum św. Marii Magdaleny nastąpi w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do Liceum św. Marii Magdaleny prosimy o potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie do komisji rekrutacyjnej w auli liceum oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwóch podpisanych zdjęć oraz karty zdrowia w dniach:

 

13 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00  do godz. 14.00

14 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00  do godz. 14.00

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów w sekretariacie szkoły możliwe będzie  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nastąpi 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00