W poniedziałek 4 listopada Pan Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Prof.Krzysztof Skibski i Pan Dyrektor Jerzy Sokół podpisali dokumenty formalizujące długoletnią współpracę humanistyczną UAM z LO MM.

Pokłosiem podpisanej umowy są : patronacka klasa humanistyczna (obecna 1pA) oraz regularne wykłady dla klas humanistycznych w auli Marynki lub przestrzeniach UAM.

Inauguracyjne spotkanie dopełnił inspirujący wykład Pana Profesora Piotra Śliwińskiego "Świetlicki.Doświadczanie czasu".

 

 

Z radością informujemy, że Aleksandra Kniaź, uczennica naszej szkoły, uzyskała roczne stypendium od marszałka województwa wielkopolskiego.

Serdeczne gratulacje!!!

 

 

 

We wtorek 5 listopada dobiegły końca się rozgrywki w ramach Licealiady w unihokeja dziewcząt. Reprezentacja Marynki zakończyła je na III miejscu ustępując jedynie drużynom Salezjan i Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Autorkami tego sukcesu są: Maja Gosławska Maja i Amelia Gmur z 2c, Anna Bąk z 2b, Kamila Kotecka z 2g, Barbara Musielak z 3d, Marta Łyko z 3g, Natasza Michalska z 3c, Hanna Spławska i Marta Dutkiewicz z p1c oraz Marta Olejniczak z g1g.

Dziewczętom składamy ogromne gratulacje!!!

 

 

W związku z ostatnimi wydarzeniami w naszej szkole, dotyczącymi tzw. „tęczowego piątku” oraz narosłymi wokół tego obraźliwymi komentarzami a nawet groźbami skierowanymi wobec uczniów, jak również oszczerstwami i manipulacjami pojawiającymi się w mediach, czujemy się w obowiązku zająć stanowisko w sprawie.

W pełni popieramy działania Dyrektora Szkoły, Pana Jerzego Sokoła, który w sposób koncyliacyjny i wyważony dążył do rozwiązania problemu, dbając przede wszystkim o dobre imię Szkoły.

Zgadzamy się, że nie może mieć miejsca wykorzystywanie szkoły i jej wizerunku do promowania zagadnień, które nie są ujęte w Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym i nie zostały uprzednio uwzględnione w kalendarium roku szkolnego.

Szanując wolność uczniów i nauczycieli do wyrażania własnego zdania, pragniemy jednocześnie zauważyć, że w szkole nie powinny mieć miejsca działania prowokacyjne czy niezgodne z prawem.

Niniejszym pragniemy zaapelować do całej społeczności szkolnej, aby nie dała się wciągać w działania, które godzą w dobre imię Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny, czyniąc z niego miejsce politycznych czy też ideologicznych rozgrywek. Na prestiż i zaufanie, jakim cieszy się w regionie nasza szkoła, pracowały całe pokolenia nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Prosimy, nie niszczcie tego. Niech dobro naszej Marynki będzie wartością nadrzędną!

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

„Rada Pedagogiczna Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, szanując konstytucyjne zapisy i przywołując w szczególności art. 25., p.  2., art. 48., p. 1. i art. 54., p. 1., powołując się na Statut Liceum św. Marii Magdaleny, a w szczególności § 10., p. 1., 2., 3., § 46., p. 2., oraz zapisy Programu wychowawczo-profilaktycznego, w szczególności na sformułowania w rozdziale Przesłanie edukacyjne szkoły - p. 2., 3., 6. – oświadczamy:

  • nie zgadzamy się z napastliwymi, agresywnymi i krzywdzącymi naszych uczniów wypowiedziami zamieszczanymi na portalach społecznościowych;
  • sprzeciwiamy się eskalowaniu oskarżeń i gróźb kierowanych pod adresem uczniów Szkoły;
  • nie akceptujemy słów pełnych pogardy, niechęci, złości kierowanych przeciw komukolwiek;
  • odrzucamy zachowania ksenofobiczne, nietolerancyjne, prowadzące do konfrontacji, niszczące relacje międzyludzkie.

Od blisko 30 lat uczymy i wychowujemy młodzież w duchu poszanowania różnych poglądów, odmienności, uczymy budowania przyjaźni, wyrażania opinii, obrony kwestii istotnych dla społeczeństwa obywatelskiego traktowanych przez nas jako niezbywalne wartości demokratycznego państwa”.

Oświadczenie przyjęte zostało jednogłośnie.