Rada pedagogiczna organizująca rok szkolny 2017-2018 odbędzie się w czwartek 31 sierpnia 2017 r. od godz. 9.00 w sali nr 2.

 

Dnia 4 września 2017 r. (tj. poniedziałek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 według planu:

 

  • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów
  • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III
  • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

 

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2E pod opieką prof. Katarzyny Zawodni Żychlińskiej.

Poznań, 21 lipca 2017 r.

 

KOMUNIKAT 

        

1.                Szkolna Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu informuje, że pozostają wolne miejsca w następujących klasach:

 

1 A   -  jedno wolne miejsca                    

1 B   -  trzy wolne miejsca                       

1 C   -  dwa wolne miejsca

1 D   -  trzy wolne miejsce

1 G   -  trzy wolne miejsce

 

2.              Kandydaci zainteresowani tymi miejscami powinni do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 15.00 złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej wraz z kopiami wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

 

3.                Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej nastąpi  17 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00.

 

4.              Złożenie oryginałów wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum, karty zdrowia i 2 fotografii – do 28 sierpnia 2017 r. , do godz. 12.00.

 

 

5.                Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych –29 sierpnia 2017 r., godz. 13.00.

 

W dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 10.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych w LO św. Marii Magdaleny w roku szkolnym 2017-2018.

W dniach 13 i 14 lipca 2017 r. w godz. od 10.00 do 14.00 szkolna komisja rekrutacyjna w LO św. Marii Magdaleny będzie przyjmowała oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego co stanowić będzie potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.

W dniu 21 lipca 2017 r. o godz. 13.00 szkolna komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Nauczycieli zapraszam na radę pedagogiczną 22 czerwca, na godzinę 8:00 do sali nr 2.

Młodzież zapraszam na godzinę 10:00. Proszę o uporządkowanie swoich sal, przygotowanie ich do odświeżenia, zabranie rzeczy prywatnych, szczególnie z szatni, zdanie kłódek oraz kart magnetycznych do wiaty rowerowej. lw