Już po raz trzeci GRANDZIMY w ramach Poznańskiego Festiwalu Kryminałów! Piątek 21.09.2018 zapowiada się u nas sensacyjnie:

 • godz. 11:50 - 12:35 w auli:
  Tajemnice statystycznej zbrodni - czyli gdzie się kryje pisarska inspiracja
  Spotkanie autorskie z Dagmarą Andryką
 • godz. 12.45–13.30 w auli
  Od dziennikarza do pisarza - spotkanie autorskie z Lilą Ładą
 • godz. 13.45–14.30 w auli
  Sensacyjny quiz dla wielbicieli X muzy. Zapraszamy znawców filmów i seriali kryminalnych, sensacyjnych, thrillerów…
 • godz. 14.45–15.45 w auli
  Zostań detektywem, czyli Czarne Historie - Marynka
  Tajemnicze, mrożące krew w żyłach opowieści z nauczycielami Marynki w rolach głównych – tym razem w formie zainspirowanej popularną grą towarzyską!

Chcesz się przyłączyć, masz dobry pomysł? Zapraszam do współpracy!

prof. Katarzyna Żychlińska

12 września - spotkanie dyrekcji z samorządem klas i opiekunem Kapituły Uczniowskiej (na I dużej przerwie ).

13 września - spotkanie dyrekcji z rodzicami klas I w auli szkoły (godz.17.00)

13 września - spotkanie organizacyjne wychowawców klas z rodzicami (godz. 18.10)

13 września - zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców (godz. 19.00)

14 września - wycieczki i wyjścia integracyjne klas I

Od 15 do 22 września trwa wyjazd uczniów do Toskanii

Szanowni i Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu („Stowarzyszenie”), działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (drugi termin) na dzień 18 września 2018 r.
o godz. 18.30
w Sali 107 Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu przy ul. Garbary 24.

Planowany porządek obrad obejmuje:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. sprawy porządkowe i organizacyjne;
 3. dyskusja w sprawie dalszych losów Stowarzyszenia;
 4. zmiany w Statucie Stowarzyszenia;
 5. wolne głosy;
 6. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Niniejszym pragnę Państwa poinformować, że Stowarzyszenie w ostatnich miesiącach podjęło próbę wznowienia swojej działalności i spotkanie to jest kluczowe, abyśmy mogli wspólnie zaplanować dalsze etapy jego rozwoju.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich członków, którzy nadal wyrażają gotowość uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia o przybycie na Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2018 r.

Z poważaniem,

Jarosław Jankowski,

prezes Stowarzyszenia

 

Poznań, 20 lipca 2018 r.

 

UWAGA KANDYDACI DO LICEUM

ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU

I ICH RODZICE 

 

Do sekretariatu szkoły wpłynęło 85 pism, próśb, odwołań, wniosków itp. w sprawie rekrutacji. W celu uniknięcia pisemnej indywidualnej korespondencji z Państwem w terminach administracyjnych informujemy co następuje poniżej.

 

1.   Szkolna Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu ogłasza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do następujących klas:

 

1 A   -  dwa wolne miejsca                   1 D   -  dwa wolne miejsca

1 B   -  jedno wolne miejsce                 1 F   -  dwa wolne miejsca

1 C   -  trzy wolne miejsca                   1 G   -  dwa wolne miejsca

 

2.   Kandydaci zainteresowani tymi miejscami powinni w dniach od 1 do 3 sierpnia 2018 r. w godzinach                 od 10.00 do 15.00 złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej wraz z kopiami wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum. Złożone już wcześniej wnioski (85 pism) zostaną automatycznie uwzględnione w rekrutacji uzupełniającej.

 

3.   Zgodnie z harmonogramem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej nastąpi  24 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.

 

4.   Potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO św. Marii Magdaleny poprzez złożenie oryginałów wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum, karty zdrowia i 2 fotografii – do  30 sierpnia 2018 r.           do godz. 12.00.

 

5.   Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych –31 sierpnia 2018 r., godz. 13.00.

 

 

Dnia 3 września 2018 r. (tj. poniedziałek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 według planu:

 • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów;
 • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III;
 • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2d pod opieką p. Mileny Jankowskiej.

Jednocześnie informuję, że o godz. 12:00 nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły biorą udział w szkoleniu RODO.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły