Dnia 30 sierpnia 2018 r. (tj.czwartek), o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna według planu:

  1. analiza pracy szkoły w II okresie roku szkolnego 2017/2018;
  2. raport dyrektora z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018;
  3. regulamin oceny pracy nauczyciela.

Dnia 31 sierpnia 2018 r. (tj. piątek), o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna według planu:

  1. organizacja nowego roku szkolnego 2018/2019 i przydział zadań;
  2. kształt nowego 4 letniego liceum - wypracowanie propozycji.

Dnia 3 września 2018 r. (tj. poniedziałek), w godzinach 12:00 - 13:30, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna szkoleniowa poświęcona RODO.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

 

 

 

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole   w terminach:

 5 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 7 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 10 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

 Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych, absolwenci szkoły i uczniowie starszych klas będą sprzedawać używane podręczniki.

 

 

W czwartek 13 września 2018 r. odbędą się zebrania z Rodzicami według planu:

  • godzina 17:00 - spotkanie w auli Rodziców uczniów klas I - ych z dyrektorem szkoły;
  • godzina 18:10 - spotkanie Rodziców uczniów klas I, II i III - ich z wychowawcami;
  • godzina 19:00 - spotkanie sprawozdawczo - wyborcze Rodziców w auli szkolnej, na które zapraszamy ustępującą Radę Rodziców i wybranych przedstawicieli oddziałów I, II i III - ich.

 Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania wywieszony będzie w holu szkoły.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu informuje, że kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum św. Marii Magdaleny poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wg następującego porządku:

w auli liceum:  12 lipca 2018 r. (czwartek)  od godz. 10.00 do godz. 14.00  

w auli liceum:  13 lipca 2018 r. (piątek)  od godz. 10.00 do godz. 14.00  

 

w sekretariacie szkoły: do 19 lipca 2018 r. (czwartek)  do godz. 12.00  

 

 

Przypominam, że 3 lipca 2018 r. o godzinie 11:00 w auli szkolnej będą wydawane świadectwa dojrzałości.

Absolwentów z poprzednich lat zapraszam po odbiór dokumentów do sali nr 17. Lucyna Woch, dyrektor szkoły