W dniu 12.11.2019 roku grupa uczniów z klasy IIc i IId wzięła udział w zajęciach klinicznych z neurologii, neurochirurgii, neurologii rozwojowej oraz z kardiologii i gastroenterologii.

Zajęcia odbywały się w Szpitalu Klinicznym nr 2 UMP przy ul. Przybyszewskiego 49. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy szpitala i dyżurujących lekarzy, diagnozą i przebiegiem leczenia chorób neurologicznych, sposobem wykonywania badań, np. EEG przy diagnozowaniu padaczki oraz wysłuchać wykładu dotyczącego neurochirurgii, najnowszych osiągnięć w leczeniu nowotworów mózgu (glejaki) i gruczolaków przysadki mózgowej.

 

 

 

Zachęcamy całą, 'marynkową" brać do wsparcia świątecznej akcji prowadzonej przez fundację Redemptoris Missio. Zbiórka trwa od 18 listopada do 2 grudnia. Tym razem niesiemy pomoc ubogim dzieciom w Afganistanie. Warunek to nowe ubrania dla dzieci i mlodzieży w wieku 0-18 lat. Liczy się każdy, nawet najdrobniejszy gest!

koordynatorem akcji jest prof. Karolina Berej

21.11 od godziny 10:00 zapraszamy na grę przygodową na terenie naszej szkoły z okazji "Dnia Filozofii". Co skrył filozof w skrzyni? Dlaczego w nocy nawiedził naszą szkołę? Jakie zadania postawił przed zdobywcami? Każdy członek naszej społeczności będzie mógł wziąć udział w odkryciu tajemnicy.

Karty startowe do gry będą do pobrania przy portierni oraz w bibliotece szkolnej. na tych którym uda się złamać kod, czekają nagrody, które jak sam filozof pisał, "mają wpływać na ciało jak i ducha"!

W grę można grać na przerwach oraz po zajęciach. Ilość kart startowych jest ograniczona.

W piątek, 15 listopada 2019 r. gościliśmy w „Marynce” znaną współczesną autorkę książek historycznych – panią Elżbietę Cherezińską. Spotkanie w szkolnej auli adresowane było głównie do uczniów klas humanistycznych (choć byli też uczniowie z innych klas). Rozmowa o twórczości autorki książek m. in. z cyklu Odrodzone Królestwo pozwoliła uczniom „Marynki” na bezpośrednie zapoznanie się z historycznym światem wyczarowanym w książkach E. Cherezińskiej oraz z bohaterami, którzy, dzięki niej, ożyli w świadomości współczesnych czytelników.

Dzięki możliwość osobistego kontaktu z autorką „Korony śniegu i krwi” uczniowie mogli poznać nie tylko fascynującą osobowość E. Cherezińskiej, ale i bezpośrednio zetknąć się z tajemnicą autorskiego warsztatu pisarskiego oraz dowiedzieć się o jej planach pisarskich w najbliższej przyszłości.

 

 

 

W poniedziałek 4 listopada Pan Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Prof.Krzysztof Skibski i Pan Dyrektor Jerzy Sokół podpisali dokumenty formalizujące długoletnią współpracę humanistyczną UAM z LO MM.

Pokłosiem podpisanej umowy są : patronacka klasa humanistyczna (obecna 1pA) oraz regularne wykłady dla klas humanistycznych w auli Marynki lub przestrzeniach UAM.

Inauguracyjne spotkanie dopełnił inspirujący wykład Pana Profesora Piotra Śliwińskiego "Świetlicki.Doświadczanie czasu".