Terminy sprzedaży nowych podręczników do klas I, II i III na szkolnym kiermaszu podadzą wychowawcy klas na spotkaniu 2 września.

Używane podręczniki można nabyć w czasie przerw od absolwentów szkoły oraz skorzystać z Internetowej Giełdy Używanych Podręczników pod adresem:

http://www.poznan.pl/mim/public/oswiata/igup.html?co=intro

Dnia 30 sierpnia 2013 r. (tj. piątek) o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się posiedzenie rady pedagogicznej w/g planu:

  • sprawozdanie ze spotkania z dyrektorami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
  • zebranie wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013;
  • organizacja roku szkolnego 2013/2014, plany pracy szkoły, przydział zadań, zatwierdzenie szkolnych programów nauczania.

Przewidywany czas zakończenia rady pedagogicznej - godz.13:00

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe według planu:

  • 29.08.2013 (czwartek) godz. 9:00 - egzamin poprawkowy z matematyki w sali 4
  • 29.08.2013 (czwartek) godz. 9:00 - egzamin poprawkowy z języka angielskiego w sali 109

W poniedziałek 2 września 2013 odbędą się następujące szkolenia dla nauczycieli:

  • godz. 12:00 - obsługa dziennika elektronicznego - obowiązkowe dla nowozatrudnionych nauczycieli
  • godz.13:00 - praca na platformie Marlu, szczególnie zaciąganie plików do swoich kursów.

Szkolenia poprowadzi prof. Bożena Wieczerzycka i Grzegorz Telman.