W poniedziałek 2 września 2013 odbędą się następujące szkolenia dla nauczycieli:

  • godz. 12:00 - obsługa dziennika elektronicznego - obowiązkowe dla nowozatrudnionych nauczycieli
  • godz.13:00 - praca na platformie Marlu, szczególnie zaciąganie plików do swoich kursów.

Szkolenia poprowadzi prof. Bożena Wieczerzycka i Grzegorz Telman.