Kandydaci. którzy zostali przyjęci do szkoły w procesie rekrutacji, są zobowiązani dostarczyć dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane imieniem i nazwiskiem) i kartę zdrowia, w dniu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbywać się będą według harmonogramu w dniach 22, 23 i 26 maja 2014 r.

Odprawy dla członków Zespołów Przedmiotowych odbywać się będą o godz. 7:30 w sekretariacie szkoły.

Poniedziałek 19 maja 2014 r. - język francuski poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Poniedziałek 19 maja 2014 r. - język francuski poziom rozszerzony

 • 13:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Wtorek 20 maja 2014 r. - informatyka poziom rozszerzony

 • 8:15 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:30 - zbiórka maturzystów przed salą 201

Wtorek 20 maja 2014 r. - historia oba poziomy

 • 13:15 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:30 - zbiórka maturzystów przed aulą szkolną

Środa 21 maja 2014 r. - język hiszpański poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Czwartek 22 maja 2014 r. - język włoski poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbywać się będą według harmonogramu w dniach 22, 23 i 26 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,

w środę 21 maja 2014 roku o godzinie 18.10, w sali nr 2 odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców, na które serdecznie Państwa zapraszam.

Jacek Stokłosa
Przewodniczący Rady Rodziców

Poniedziałek, 5 maja 2014 r. - język polski poziom podstawowy

 • 7:30 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:00 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Wtorek, 6 maja 2014 r. - matematyka poziom podstawowy

 • 7:30 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:00 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Środa, 7 maja 2014 r. - język angielski poziom podstawowy

 • 7:30 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:00 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Środa, 7 maja 2014 r. - język angielski poziom rozszerzony

 • 12:30 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:00 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Czwartek, 8 maja 2014 r. - język polski poziom rozszerzony

 • 7:45 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:15 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Czwartek, 8 maja 2014 r. - fizyka oba poziomy

 • 13:00 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:20 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Piątek, 9 maja 2014 r. - matematyka poziom rozszerzony

 • 7:45 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:15 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Piątek, 9 maja 2014 r. - wos poziom rozszerzony

 • 13:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:40 - zbiórka maturzystów przed salą 106

Poniedziałek 12 maja 2014 r. - biologia oba poziomy

 • 7:45 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim
 • 8:15 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Wtorek 13 maja 2014 r. - język niemiecki poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed salą 106

Wtorek 13 maja 2014 r. - język niemiecki poziom rozszerzony

 • 13:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim
 • 13:40 - zbiórka maturzystów przed salą 106

Środa 14 maja 2014 r. - geografia oba poziomy

 • 8:00 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:30 - zbiórka maturzystów przed aulą szkolną

Środa 14 maja 2014 r. - historia muzyki poziom podstawowy

 • 13:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Czwartek 15 maja 2014 r. - język rosyjski poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed salą 106

Czwartek 15 maja 2014 r. - język rosyjski poziom rozszerzony

 • 13:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:40 - zbiórka maturzystów przed salą 106

Piątek 16 maja 2014 r. - chemia poziom rozszerzony

 • 7:45 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:15 - zbiórka maturzystów przed halą sportową

Piątek 16 maja 2014 r. - historia sztuki oba poziomy

 • 13:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:40 - zbiórka maturzystów przed salą 106

Poniedziałek 19 maja 2014 r. - język francuski poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Poniedziałek 19 maja 2014 r. - język francuski poziom rozszerzony

 • 13:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Wtorek 20 maja 2014 r. - informatyka poziom rozszerzony

 • 8:15 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:30 - zbiórka maturzystów przed salą 201

Wtorek 20 maja 2014 r. - historia oba poziomy

 • 13:15 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:30 - zbiórka maturzystów przed aulą szkolną

Środa 21 maja 2014 r. - język hiszpański poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Czwartek 22 maja 2014 r. - język włoski poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbywać się będą według harmonogramu w dniach 22, 23 i 26 maja 2014 r.