W dniu 30.01.2019 r. odbył się kolejny wykład o zastosowaniach matematyki prowadzony przez dr. Bartłomieja Bzdęgę z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Tym razem podczas wykładu omówione zostały podstawy rachunku różniczkowego - całek i pochodnych. Zobaczyliśmy ich zastosowania w fizyce (np. przy badaniu prędkości i przyspieszenia), w biologii (zależność między liczbą ofiar i drapieżników w ekosystemie) i ekonomii (modelowanie kosztu wytworzenia dodatkowej sztuki towaru).

Z radością informujemy, że dwaj uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do zawodów okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania:

  • Michał Malinowski klasa III G
  • Wiktor Nowakowski klasa II G

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Z radością informujemy, że Weronika Gajowy, uczennica klasy 1C, zakwalifikowała się do finału II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

W tegorocznym Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2019 nasza szkoła uzyskała ponownie tytuł „Złotej Szkoły 2019” i jest wśród stu najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju. W Wielkopolsce Marynka zajęła trzecie miejsce, natomiast w tzw. rankingu olimpijskim drugie miejsce!

W piątek 11 stycznia Pan Dyrektor Jerzy Sokół wraz z uczniami uczestniczył w gali wręczenia dyplomów w Collegium Iuridicum Novum.

Więcej o rankingu http://licea.perspektywy.pl/2019/

Złota szkoła 2019

Poznań, 10 stycznia 2019 r.

 

                  Stanowisko Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w sprawie protestu nauczycieli

 

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu wyraża swoje zdecydowane poparcie dla protestu nauczycieli naszej szkoły, a także pozostałych poznańskich liceów i wszystkich strajkujących placówek oświatowych w Polsce.

Nauczyciele odgrywają ogromnie ważną rolę w kształtowaniu postaw swoich uczniów, a naszych dzieci. Ich zadaniem jest nie tylko przekazywanie młodym ludziom wiedzy i sposobów jej odkrywania, ale także uczenie rozumienia coraz bardziej skomplikowanego świata, kształtowanie niezłomności charakterów oraz przekazywanie wartości i norm.

Nie będzie to możliwe jeśli zawód nauczyciela będzie nadal w Polsce deprecjonowany, traktowany jako profesja podrzędnej kategorii, a jego społeczna rola pozostanie niedoceniana przez decydentów.

Przyszłość naszych dzieci – obywateli Rzeczypospolitej jest zagrożona, bo już niedługo może zabraknąć odpowiedzialnych i uczących z pasją nauczycieli, jeśli w porę nie opowiemy się po ich stronie, a rządzący nie podejmą zdecydowanych kroków, aby poprawić ich dramatyczną sytuację finansową.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kolejni ministrowie od lat powtarzają, że nauczanie to misja i powołanie. Dlatego my, rodzice, stanowczo domagamy się przywrócenia godności zawodowi nauczyciela i szacunku dla ich pracy, bo od nich w decydującej mierze zależy, jak poradzą sobie w życiu młodzi ludzie, nasze dzieci, obywatele Polski.

 

                                               Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.