W piątek, 15 lutego 2019 roku, odbyło się w naszej szkole spotkanie podsumowujące pracę szkolnych klubów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Gościliśmy przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego, Kurii Poznańskiej, IPN, Muzeum Narodowego, Kuratorium Wielkopolskiego, Wydziału Oświaty Miasta Poznania i oczywiście przedstawicieli Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Przyjechały do nas także delegacje ośmiu szkolnych klubów TPPW. Wszystkich zebranych przywitał szkolny chór "Marsylianką wielkopolską".

W pierwszej części głos zabrali między innymi przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, IPN i Muzeum Narodowego a w drugiej kluby młodzieżowe zdały relacje ze swoich działań. Spotkanie zakończyło się odczytaniem Apelu Młodzieży - zobowiązaniem do dalszego upamiętniania czynu powstańczego, który zwrócił 100 lat temu Wielkopolskę odradzającej się Ojczyźnie.

W ciągu trzech dni (wtorek 12.02.2019 - czwartek 14.02.2019) w Marynce odbywa się organizowany prze Kapitułę i chętnych uczniów Karnawał oraz Walentynki.

Karnawał obejmuje:

  • kiermasz książek i płyt oraz rękodzieła uczniów na I piętrze
  • zdjęcia i stroje w fotobudkach w Auli
  • koncerty na długich przerwach w Auli

Zapraszamy wszystkich do udziału - wydarzenie jest okazją do zgromadzenia funduszy wspierających akcję charytatywną ZUPA WOLNOŚCI.

11-13 lutego 2019r uczniowie z klas 1D, 1C i 2C uczestniczyli w warsztatach dotyczących m. in. roślinnych kultur in vitro, różnorodności bezkręgowców, wykorzystania enzymów restrykcyjnych i elektroforezy, tajemnic martwej materii organicznej, oraz pracy mikroskopów fluorescencyjnych.

Uczestnicy mieli okazję pracować z profesjonalnym sprzętem laboratoryjnym i optycznym, przygotowywali preparaty do mikroskopu fluorescencyjnego, rozcinali plazmidy, badali pH ściółki różnych leśnych ekosystemów, oglądali pasożyty i myszy morskie.

Uczennice klasy IIID 12 lutego 2019r wysłuchały wykładów i dyskusji panelowej „Ewolucja i wiara.” prof. Jacka Radwana, prof. Tomasza Polaka, prof. Macieja Błaszaka i ks. prof. Janusza Nawrota.

Zagadnienia poruszane przez uczestników to m. in. Darwin o wierze. Kościół o Darwinie. Ewolucja umysłu religijnego.

Wykłady i dyskusje były niezwykle ciekawe i przedstawiały spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia.

 

Z dumą informujemy, że uczeń klasy III G Michał Malinowski, zakwalifikował się do zawodów centralnych olimpiady.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!