1A - Klasa  humanistyczna

 

Przedmiotem badań nauk humanistycznych jest człowiek i jego twórczość. Kształt otaczającego nas świata zależy od aktywnego udziału w nim wykształconych ludzi, którzy potrafią samodzielnie interpretować rzeczywistość. Profil humanistyczny sprzyja takim postawom – uczy krytycznego myślenia oraz umożliwia wszechstronny rozwój osobowości poprzez lektury, rozmowy, peregrynacje teatralne, udział w premierach filmowych, aktywność artystyczną, koła zainteresowań i wiele innych.

Od kilkunastu lat najbardziej rozpoznawalna aktywność humanistyczna to peregrynacje teatralne do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Gardzienic i innych polskich miast, w których powstają znaczące dla kultury spektakle. Usatysfakcjonujemy najbardziej wybrednych miłośników teatru, gwarantując stały kontakt ze scenami teatralnymi i kompetentną opiekę merytoryczną.

Równolegle realizujemy inny projekt - pod nazwą „Poniedziałki z Muzą” - regularnie odwiedzając zaprzyjaźnione kino „Muza”, jednocześnie skupiając uwagę na tajemnicach, estetyce i moralnych przesłaniach X Muzy.

Wiemy, że prawdziwy humanizm rodzi się z kontaktu z drugim człowiekiem, stąd co rusz organizujemy spotkania z błyskotliwymi pisarzami czy aktorami – np. ze Stefanem Chwinem, Łukaszem Orbitowskim, Maciejem Płazą, Weroniką Murek, Andrzejem Stasiukiem, Marcinem Świetlickim, Magdaleną Grzebałkowską czy Andrzejem Sewerynem...

Absolwenci klas humanistycznych mogą wybierać rozmaite prestiżowe kierunki na wyższych uczelniach. Preferencje naszych abiturientów to prawo, filologie obce, psychologia, filmoznawstwo, teatrologia, dziennikarstwo, medioznawstwo, muzykologia, historia, edytorstwo.

Klasa humanistyczna to także przestrzeń wymiany myśli i poglądów, miejsce dyskusji o kulturze i świecie współczesnym, silna inspiracja do rozwoju wewnętrznego i kształtowania charakteru. Od trzech lat wszystkie klasy humanistyczne w „Marynce” objęte są patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu. Dodatkowym atutem i wyjątkiem tegorocznej klasy humanistycznej jest poszerzone nauczanie języka angielskiego.

 

 

1C - Klasa  biologiczno-chemiczno-matematyczna

 

To tegoroczna nowość w „Marynce” – proponujemy Wam klasę, o którą bardzo często pytali kandydaci do naszej szkoły – profil biologiczno-chemiczny z dodatkowym rozszerzeniem o „królową nauk” czyli matematykę. W klasie biologiczno-chemiczno-matematycznej dołączysz do pasjonatów rozpoznawania tajemnic świata materialnego i niematerialnego, do miłośników nauki, doświadczeń i eksperymentów, połączenia wiedzy ścisłej i przyrodniczej, obrońców flory i fauny, przyszłych pracowników naukowych, analityków danych, biotechnologów, lekarzy, weterynarzy…

Wybierając ten profil, będziesz miała/miał okazję do poznawania piękna organizmów żywych, doskonałych rozwiązań natury i wspaniałości logiki matematycznej. Rozwiniesz swoje zainteresowania na ciekawych lekcjach, praktycznych warsztatach, zajęciach laboratoryjnych i takich, które odbywają się w terenie.

Podobnie jak coroczne klasy biologiczno-chemiczne  również i klasa 1C objęta będzie patronatem Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczniowie tych klas wraz z opiekunami - uczestniczą w cyklicznie organizowanych wykładach, zajęciach klinicznych, seminaryjnych i laboratoryjnych Uniwersytetu Medycznego oraz wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych prowadzonych zarówno przez pracowników Wydziału Biologii, jak i Uniwersytetu Przyrodniczego, ale także… Ogrodu Zoologicznego czy Palmiarni.

Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość pogłębiania i rozszerzenia wiedzy z zakresu biologii, chemii i matematyki, a zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie studiów na tak przyszłościowych i atrakcyjnych kierunkach, jak medycyna, bioinformatyka, biotechnologia, sektor analizy danych, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu ale także kryminalistyka czy oceanografia…

Niech Twoim Mistrzem zostanie prof. Wacław Sierpiński albo prof. Jerzy Vetulani albo prof. Zbigniew Religa, albo sir David Attenborough, albo Adam Wajrak, albo…

Przed Tobą staną otworem drzwi nie tylko Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ale również Politechniki Poznańskiej czy innych uczelni krajowych.

 P.S.

Będą Ci potrzebne: fartuch, rękawiczki, skalpel, kalkulator, lupa…, ale jeszcze bardziej - bystre oko i sprawne dłonie…, a już na pewno otwarty umysł.

 

 

1D - Klasa  biologiczno-chemiczna

 

 

W klasie biologiczno-chemicznej dołączysz do pasjonatów rozpoznawania tajemnic świata materialnego i niematerialnego, do miłośników nauki, doświadczeń i eksperymentów, obrońców flory i fauny, przyszłych pracowników naukowych, biotechnologów, lekarzy, weterynarzy…

Wybierając ten profil, będziesz miała/miał okazję do poznawania piękna organizmów żywych, doskonałych rozwiązań natury. Rozwiniesz swoje zainteresowania na ciekawych lekcjach, praktycznych warsztatach, zajęciach laboratoryjnych i takich, które odbywają się w  terenie.

W ramach patronatu Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uczniowie klas - wraz z opiekunami - uczestniczą w cyklicznie organizowanych wykładach, zajęciach klinicznych, seminaryjnych i laboratoryjnych Uniwersytetu Medycznego oraz wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych prowadzonych zarówno przez pracowników Wydziału Biologii, jak i Uniwersytetu Przyrodniczego, ale także… Ogrodu Zoologicznego czy Palmiarni.

Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość pogłębiania i rozszerzenia wiedzy z zakresu biologii i chemii, a zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie studiów na tak przyszłościowych i atrakcyjnych kierunkach, jak medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, bioinformatyka, chemia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu ale także kryminalistyka czy oceanografia…

 Niech Twoim Mistrzem zostanie prof. Jerzy Vetulani albo prof. Zbigniew Religa, albo sir David Attenborough, albo Adam Wajrak, albo…

Przed Tobą staną otworem drzwi nie tylko Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ale również Politechniki Poznańskiej czy innych uczelni krajowych.

 P.S.

Będą Ci potrzebne: fartuch, rękawiczki, skalpel, lupa…, ale jeszcze bardziej - bystre oko i sprawne dłonie…, a już na pewno otwarty umysł.

 

 

1F - Klasa matematyczno-fizyczna

 

Gdyby dziś Albert Einstein powtórzył swą myśl – „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”, skierowałby ją najpewniej do uczniów klas matematyczno-fizycznych. Proponujemy Wam taki właśnie profil. 

Bez wątpienia poznacie na lekcjach funkcje liniowe, kwadratowe, wielomiany i ciągi, funkcje wykładnicze i logarytmiczne oraz funkcje trygonometryczne… Poznacie możliwości kalkulatora naukowego, graficznego i programu Microsoft Mathematics… Zapoznacie się z programami Geogebra i Geonext… Odkryjecie tajniki geometrii euklidesowej i nieeuklidesowej. W efekcie wystartujecie z powodzeniem w konkursie matematycznym Supermatematyk, międzynarodowym konkursie Kangur czy konkursie fizycznym Lwiątko. 

Ale będziecie też mogli np. zapytać zarówno o fraktale, które mają nietrywialną strukturę w każdej skali, jak i o zero trywialne... Wreszcie będziecie mogli dociekać, co łączy Cypriana Norwida, Juliana Tuwima czy Wisławę Szymborską z matematyką…

 Po skończonej edukacji uczelnie politechniczne całego kraju czekają na Was z otwartymi rękami! Przyszli studenci architektury, budownictwa, automatyki i robotyki, mechatroniki, energetyki…etc…

 

 

1I - Klasa matematyczno-informatyczna

 

To również tegoroczna nowość w „Marynce” – proponujemy Wam klasę,  która rozszerza profil matematyczno-fizyczny o jakże ważną i wszechobecną dzisiaj informatykę. Wprowadzenie tej klasy w naszej szkole powiązane jest ściśle z realizacją projektu „Enigma” czyli unijnym projektem wsparcia nauczania matematyki i informatyki realizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz instytucjami samorządowymi województwa wielkopolskiego i miasta Poznań.

W klasie matematyczno-informatycznej poza rozwojem kompetencji matematycznych realizowanych w zakresie rozszerzonym i dotyczących przede wszystkim umiejętności zastosowań zdobytej wiedzy w praktyce, planowany jest również rozwój kompetencji informatycznych uczniów.

Rozwijanie umiejętności informatycznych będzie się odbywało m. in. w zakresie: programowania (w środowisku PYTHON) ponieważ umiejętność programowania to jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku, rozwija myślenie, wspiera rozwój intelektualny, staje się dziś jedną z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy a środowisko PYTHON jest proste, intuicyjne, uniwersalne, ma nieograniczone możliwości (aplikacje webowe, gry komputerowe, aplikacje wykonujące obliczenia naukowe).

W klasie matematyczno-informatycznej planujemy też zajęcia z grafiki wektorowej (CorelDraw), która pozwala na tworzenie grafiki z figur geometrycznych, rozwija myślenie, wspiera rozwój intelektualny, ponadto grafika komputerowa może być przydatna w projektowaniu zarówno interfejsów graficznych oprogramowania jak i stron internetowych oraz pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy z geometrii.

Rozwiniemy też Wasze umiejętności matematyczne dzięki wykorzystaniu programu GeoGebra, który pozwoli na analizowanie różnorodnych konstrukcji geometrycznych, rysowanie wykresów, obliczanie długości odcinków, miar kątów, pełne wykorzystanie możliwości arkusza kalkulacyjnego, przedstawianie obiektów w postaci graficznej, algebraicznej lub w komórkach arkusza kalkulacyjnego, łączenie różnych działów matematyki, wspomaganie twórczego myślenia oraz rozwijanie kreatywnej postawy uczniów i zwiększanie atrakcyjności zajęć (np. z geometrii, geometrii analitycznej, analizy matematycznej).

Procesowi nauczania w klasie matematyczno-informatycznej towarzyszyć będzie również szereg zajęć realizowanych poza lekcjami. Ze względu na charakter klasy, uczniowie będą mieli możliwość wyboru odpowiednich kół lub kursów i warsztatów zainteresowań, począwszy od zajęć przygotowujących do konkursów matematycznych, po takie, które przedstawiają możliwości praktyczne środowiska PYTHON, CorelDraw czy GeoGebry.

Dodatkowym atutem i wyjątkiem nowo tworzonej klasy matematyczno-informatycznej jest poszerzone nauczanie języka angielskiego

Przed absolwentami klasy matematyczno-informatycznej stoją szeroko otwarte kierunki atrakcyjnych studiów na UAM i Politechnice Poznańskiej oraz innych uczelniach krajowych i zagranicznych, a po skończeniu studiów czeka na nich ciekawa praca, pewność zatrudnienia i … wysokie wynagrodzenie.