Biologia w Marynce

Nauczanie biologii nie tylko z podręcznika.

Opis
   Sprawozdanie
  Podsumowanie cz. I 
  Podsumowanie cz. II 

Matematyka w Marynce

Dlaczego klasa uniwersytecka w Marynce?
Porozumienie UAM/Liceum
Uroczystość podpisania porozumienia  

Lekcje prof. dr hab. Wojciecha Gajdy

  • wrzesień 2012 - "Liczby całkowite"
  • Liczby całkowite - zadania
Lekcje dr Jerzego Grzybowskiego  

 

Wykłady uniwersyteckie w szkole

Data Prowadzący Temat
15.03.2012 prof. dr hab. W. Gajda O liczbach, trójkątach, równaniach i szyfrach.
04.10.2012 dr J. Grzybowski O kafelkowaniu przestrzeni.
30.10.2012 prof. dr hab. R. Murawski O tym, jak Herakles walczył z Hydrą, czyli o potędze i słabościach matematyki.
08.11.2012 prof. dr hab. P. Domański Liczby Fibonacciego.
13.12.2012 prof. dr hab. K. Pawalowski Wielomiany Jonesa węzłów i splotów.
10.01.2013 prof. dr hab. J. Kaczorowski Liczby pierwsze, funkcja dzeta Riemanna i wyścigi.
07.03.2013 prof. dr hab. M. Jaroszewska Enigma kontra polscy kryptolodzy z Uniwersytetu Poznańskiego.

 

O liczbach, trójkątach, równaniach i szyfrach.

Opowiemy o kilku zagadnieniach, które pozostawały nierozwiązane przez wiele lat. Przy poszukiwaniu rozwiązań badający je matematycy stworzyli wiele ważnych teorii, które dały początek współczesnej algebrze, geometrii i teorii liczb.

Podczas wykładu wspomnimy historie tych poszukiwań matematycznych oraz historie z życia kilku wybitnych matematyków: Eulera, Fermata, Galois, Gaussa, Perelmana, Riemanna i Wilesa.

Wszystkich zapraszamy na stronę: http://gajda.faculty.wmi.amu.edu.pl

 

O tym, jak Herakles walczył z Hydrą, czyli o potędze i słabościach matematyki.

W referacie zostanie pokazany kontekst, w jakim powstały twierdzenia Goedla o niezupełności. Naszkicowane zostaną same twierdzenia i ich dowody oraz pokazane ich uogólnienia. Na koniec zostaną omówione implikacje tych twierdzeń dla podstaw i filozofii matematyki, a także dla informatyki.

 

Liczby Fibonacciego.

Leonardo z Pizy na przełomie 12 i 13 wieku opisał ciąg liczb zwany dzisiaj ciągiem Fibonacciego. Ten fascynujący przykład ciągu rekurencyjnego przyciągał uwagę wielu matematyków i ma zadziwiające własności. Wykład poświęcony jest metodzie obliczania wyrazów ciągu i własnościom podzielności elementów ciągu.

 

Wielomiany Jonesa węzłów i splotów.

Historia teorii węzłów i splotów to historia odkrywania i badania niezmienników ruchów Reidemeistera na węzłach i splotach. Niezmienniki te służą do wskazania, że dane węzły, czy sploty, nie są podobnie zasupłane. Znajdują tym samym zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów natury klasyfikacyjnej.

Wykład omawia ważny niezmiennik, wielomian Jonesa, określony dla każdego zorientowanego węzła i splotu. W szczególności podkreślone jest zastosowanie wielomianu Jonesa do oceny, czy dany węzeł, lub splot, jest równoważny ze swoim zwierciadlanym odbiciem.