Data Wydarzenie
1 września Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 1 IX 1939 (T. Kowalski)
3 września Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (M. Jankowska i 2D), spotkanie klas z wychowawcami
5, 7, 10 września Kiermasz podręczników szkolnych (godz. 9.30 - 14.00)
7 września Spotkanie dyrekcji z uczniami klas III (na 4 lekcji)
12 września Spotkanie dyrekcji z samorządem klas i opiekunem Kapituły Uczniowskiej (I duża przerwa)
cały rok Marynkowe poniedziałki filmowe w kinie "Muza" (J. Błach, I. Okoń)
cały rok Udział w programie "Nowe horyzonty edukacji filmowej" (J. Błach, I. Okoń)
13 września Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas I (godz.17.00)
13 września Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z rodzicami (godz. 18.10)
13 września Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców (godz. 19.00)
14 września Spotkania, wycieczki lub wyjścia integracyjne dla uczniów klas I
15-22 września Wyjazd uczniów do Toskanii (J. Nowak)
17 września Rocznica agresji radzieckiej na Polskę - złożenie kwiatów pod "Dębem Pamięci" - godz. 11.00 (T. Kowalski i 1D)
17 września Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 17 IX 1939 (J. Styskal)
21 września Spotkanie zespołu nauczycieli i rodziców w sprawie programu wychowawczego
21 września Poznański festiwal kryminału GRANDA w "Marynce" (K. Zawodni-Żychlińska)
25 września Rada pedagogiczna - program wychowawczy, nadzór pedag., siatki nowego liceum
27 września Rocznica powstania PPP - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i E. Dybowska)
1 października Wybory do Kapituły Uczniowskiej (K. Mischke)
5 października Uroczystość pasowanie i ślubowania uczniów klas I (F. Reinholz i kl. 2F)
12 października Święto Komisji Edukacji Narodowej (I. Okoń, I. Promińska)
16 października Rada Pedagogiczna - omówienie wyników egz. maturalnego (godz.15.30)
19-21 października Wycieczka przedmiotowa "Śladami wrocławskich Żydów" (J. SE. Wąsik, A. Filipiak)
30 października Zaduszki szkolne - koncert w auli szkolnej (J. Błach i szkolni artyści)
31 października Zaduszki szkolne - wyjście na groby Zasłużonych (według ustalonego planu)
1 listopada Wszystkich Świętych
2 listopada Zaduszki - I dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9 listopada Narodowe Święto Niepodległości - obchody w szkole (E. Dybowska i kl. 1B)
11 listopada Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 11 XI 1918 (F. Reinholz)
22 listopada Godzina informacyjna dla rodziców (godz. 18.10 - 20:00)
listopad Wycieczka przedmiotowa do Wrocławia - Hydropolis (A. Mrula)
listopad Konkurs Supermatematyk (K. Nowakowski)
grudzień Międzyszkolny Konkurs o historii Powstania Wielkopolskiego i wystawa prac uczniów (P. Bandel)
8-9 grudnia Przedświąteczna wycieczka przedmiotowa do Niemiec-Norymberga (K. Zawodni-Żychlińska i P. Kurczewski)
21 grudnia Opłatek i Wigilia w szkole (ks. M. Przybylski)
23-31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
27 grudnia Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (J. Kiszka)
3 stycznia Ostateczny termin wystawiania ocen za I okres roku szkolnego 2017/2018
3-11 stycznia Matury próbne (z Nową Erą)
termin po decyzji RP II i III  dzień wolny od zajęć dydaktycznych (ale tylko dla klas I i II)
10 stycznia Rada klasyfikacyjna po I semestrze (godz. 15.30)
10 stycznia Wywiadówka i godzina informacyjna po I semestrze (godz. 18.10/19:00 - 20:00)
14-27 stycznia Ferie zimowe
28 stycznia Początek II semestru
31 stycznia Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków - godz. 18:00 (dyrekcja szkoły, P. Kurczewski i kl. 1G)
9 lutego Studniówka uczniów klas III (K. Mischke, K. Zawodni-Żychlińska i inni wychowawcy klas III)
15 lutego Zjazd Szkolnych Klubów Młodzieżowego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego (P. Bandel)
22 lutego XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie - "Czy znasz swój region Wielkopolskę?" (A. Mrula)
26 lutego Rada analityczna po I semestrze
luty Dni Akademickie na Wydziale Biologii UAM (nauczyciele biologii)
6-8 marca Rekolekcje szkolne (po 3 lekcji)
9 marca Udział uczniów klas III w ogólnopoznańskiej pielgrzymce maturzystów (księża, J. Błach, I. Okoń, K. Mischke, B. Wieczerzycka, K. Zawodni-Żychlińska, M. Bartczak, I. Promińska, ...)
15 marca "I Drzwi otwarte" dla kandydatów do szkoły - godz. 17.00 (dyrekcja, A. Mrula, M. Chabierska, kl. 2G i 1C)
21 marca Szkolny dzień przedsiębiorczości klas I (A. Mrula)
marzec Wycieczka przedmiotowa do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - lekcje i warsztaty (K. Matuszak)
kwiecień Udział wybranych klas w Poznańskim Festiwalu Nauki
4 kwietnia Wywiadówka dla rodziców klas III i godzina informacyjna (godz. 18:10/19:00 - 20:00)
5 kwietnia "II Drzwi otwarte" dla kandydatów do szkoły - godz. 17.00 (dyrekcja, M. Jankowska, P. Berda, ŁR, kl. 2D, 1F)
12 kwietnia Rocznica zbrodni katyńskiej - obchody w Poznaniu z udziałem pocztu sztandarowego (J. Sulejewska)
17 kwietnia Rocznica powstania w getcie warszawskim (I. Okoń i 3B)
17 kwietnia Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas III
18 - 23 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas III (godz. 15:30)
26 kwietnia Absolutorium dla uczniów klas III - godz. 12 (K. Nowakowski i kl. 2B
30 kwietnia Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość w szkole (K. Matuszak i kl. 1A)
2 maja Dzień Flagi RP - IV dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 3 V 1791 (P. Mazurkiewicz i kl. 2C)
8 maja V dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I i II - matura z j. angielskiego PP i PR
16 i 17 maja VI i VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów: egzaminy ustne PP i PR
7 czerwca Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas I i II
14 czerwca Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I i II
17-19 czerwca Termin wycieczek klasowych i innych zorganizowanych wyjazdów
21 czerwca Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II (T. Kowalski i kl. 1D)

od 22 czerwca

do 31 sierpnia

Ferie letnie
24 - 28 czerwca WIESCO wakacyjny program j. angielskiego (M. Chabierska)
28 czerwca Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 28 VI 1956 (M. Kulas)
1 września Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 1 IX 1939 (Ł. Raczkowski)
2 września Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 (E. Dybowska i kl. już 2B...)