Data Wydarzenie
1 września Początek roku szkolnego i spotkanie klas z wychowawcami
1 września Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 1 IX 1939 (godz. 14.15)
2, 5, 7 i 9 września Kiermasz podręczników szkolnych (godz. 9.30 - 14.00)
9 września Spotkanie dyrekcji z uczniami klas III (na 4 lekcji)
14 września Spotkanie dyrekcji z samorządem klas i opiekunem Kapituły Uczniowskiej (I duża przerwa)
15 września Rada pedagogiczna - nadzór pedagogiczny w szkole (godz. 15:30)
15 września Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas I (godz.17.00)
15 września Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z rodzicami (godz. 18.10)
15 września Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców (godz. 19.00)
15 września Rocznica agresji radzieckiej na Polskę - złożenie kwiatów pod "Dębem Pamięci" (godz. 11.00)
16 września Spotkania, wycieczki lub wyjścia integracyjne dla uczniów klas I
17 września Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 17 IX 1939
19-25 września Wyjazd uczniów do Toskanii
23 września Poznański festiwal kryminału GRANDA w "Marynce"
3 października Wybory do Kapituły Uczniowskiej
4 października Rada Pedagogiczna - omówienie wyników egz. maturalnego (godz.15.30)
7 października Uroczystość pasowanie i ślubowania uczniów klas I (godz. 17.00)
14 października Święto Komisji Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć edukacyjnych
28 października Zaduszki szkolne - wyjście na groby Zasłużonych (według ustalonego planu)
31 października Poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi - I dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 listopada Zaduszki - II dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10 listopada Narodowe Święto Niepodległości - uroczystość w szkole
11 listopada Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 11 XI 1918
17 listopada Szkolenie dla nauczycieli (godz.15.30)
17 listopada Wywiadówka i godzina informacyjna dla rodziców (godz. 18.10/19:00)
grudzień Przedświąteczna wycieczka przedmiotowa do Niemiec-"Śladami Lutra" (Magdeburg)
22 grudnia Opłatek i Wigilia w szkole
23-31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
27 grudnia Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
3 stycznia Ostateczny termin wystawiania ocen za I okres roku szkolnego 2015/2016
6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) - dzień ustawowo wolny od pracy
styczeń Matury próbne we współpracy OKE w Poznaniu (termin po decyzji CKE lub OKE)
termin po decyzji CKE lub OKE III i IV dzień wolny od zajęć dydaktycznych (ale tylko dla klas I i II)
10 stycznia Rada klasyfikacyjna po I semestrze (godz. 15.30)
12 stycznia Wywiadówka po I semestrze (godz. 18.10/19:00)
16 stycznia Początek II semestru
20 stycznia Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków (godz.18:00)
21 stycznia Studniówka uczniów klas III
30 stycznia-12 lutego Ferie zimowe
14 lutego Rada analityczna po I semestrze
24 lutego XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie - "Czy znasz swój region Wielkopolskę?"
1, 2, 3 marca Rekolekcje szkolne
10 marca "Drzwi otwarte" dla kandydatów do szkoły - godz. 17.00
24 - 26 marca XX Targi Edukacyjne
25 marca Udział uczniów klas III w ogólnopoznańskiej pielgrzymce maturzystów
6 kwietnia Wywiadówka (godz. 18:10/19:00)
12 kwietnia Rocznica zbrodni katyńskiej (obchody w Poznaniu z udziałem pocztu sztandarowego)
13 - 18 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień Udział wybranych klas w Poznańskim Festiwalu Nauki
19 kwietnia Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas III
22 kwietnia Wycieczka przedmiotowa do Niemiec (dla klas biol-chem) - Muzeum Biosfera (Poczdam)
26 kwietnia Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas III (godz. 15:30)
28 kwietnia Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość w szkole
28 kwietnia Absolutorium dla uczniów klas III
2 maja Dzień Flagi RP - V dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 3 V 1791
8 maja VI dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów: matura z jęz. angielskiego PP i PR
17 maja Wycieczka przedmiotowa do Niemiec - Berlin
17 i 19 maja VII i VIII dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów: egzaminy ustne PP i PR
22 - 28 maja Wycieczka przedmiotowa na Wyspy Brytyjskie (po konsultacji z R. Rodziców)
14 czerwca Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas I i II
14 czerwca Piknik zdrowotny w Marynce - X dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16 czerwca IX dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym Ciele)
19-21 czerwca Termin wycieczek klasowych i innych zorganizowanych wyjazdów
22 czerwca Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I i II oraz dzień sprzątania szkoły

od 26 czerwca

do 31 sierpnia

Ferie letnie
28 czerwca Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 28 VI 1956
1 września Początek roku szkolnego i spotkanie klas z wychowawcami