Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której utworzona została specjalna zakładka:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/.

 

Plakat informacyjny ze skrótem wytycznych CKE, MEN i GIS
Pismo dla wychowawców klas III o niezbędnych procedurach organizacyjnych przed egzaminami
Zdjęcie z planem sytuacyjnym zbiórki maturzystów na boisku do koszykówki
Skrót wytycznych CKE dotyczących organizacji i przebiegu tegorocznych egzaminów maturalnych
Wyciąg z przepisów CKE: Czynności niezbędne przed, w trakcie i po egzaminie maturalnym
Wyciąg z przepisów CKE: Zadania przewodniczącego i członków Zespołu Nadzorującego
Wyciąg z przepisów CKE: Organizacja, procedury i sposób przeprowadzenia egzaminu z informatyki
Skład Zespołów Nadzorujących egzaminy pisemne podczas sesji wiosennej w 2021r. w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu