3B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 godz.wych HD s113   j.polski HD s113 j.polski HD s113 j.polski HD s113
2 8:55- 9:40 j.polski HD s113 j.angielski-1/2 KM s109
j.angielski-2/2 MC s15
j.polski HD s113 j.polski HD s113 j.polski HD s113
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 KM s109
j.angielski-2/2 MC s15
j.angielski-1/2 KM s109
j.angielski-2/2 MC s15
matematyka IP s12 historia ED s106 historia ED s106
4 10:55-11:40 j.angielski-1/2 KM s109
j.angielski-2/2 MC s15
historia ED s106 przyroda MJ s111 j.niemiecki-1/6 #3n1 s17
j.niemiecki-2/6 #3n2 s108
j.francuski-3/6 #3f3 s15
j.francuski-4/6 #3f4 s8
j.hiszpański-5/6 #3h5 s14
j.hiszpański-6/6 #3h6 s113
matematyka IP s12
5 11:50-12:35 wf-1/2 SU H4
wf-2/2 #3ab H3
religia-1/2 BL s107 historia ED s106 j.angielski-1/2 KM s109
j.angielski-2/2 MC s15
religia-1/2 BL s2
6 12:45-13:30 historia ED s106 j.niemiecki-1/6 #3n1 s17
j.niemiecki-2/6 #3n2 s108
j.francuski-3/6 #3f3 s15
j.francuski-4/6 #3f4 s1
j.hiszpański-5/6 #3h5 s2
j.hiszpański-6/6 #3h6 s5
wf-1/2 SU H4
wf-2/2 #3ab H3
matematyka IP s12 j.angielski-1/2 KM s109
j.angielski-2/2 MC s15
7 13:45-14:30 historia ED s106       wf-1/2 SU H4
wf-2/2 #3ab H3
Obowiązuje od: 22 stycznia 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum