Drzwi otwarte

 

                    15 marca 2019 r. godz. 17.00 - aula Liceum

                      5 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 - aula Liceum

 

Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się w dniach 13 – 31 maja 2019 w godzinach:

 

                  Poniedziałek       od godz.   8.30 do godz. 13.00

                  Wtorek                 od godz. 12.00 do godz. 16.00

                  Środa                   od godz. 10.00 do godz. 13.00

                  Czwartek             od godz. 10.30 do godz. 12.00

                  Piątek                  od godz. 10.00 do godz. 13.00

 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

 

                    14 czerwca 2019 r. od godz. 12.00  do godz. 15.00

                    17 czerwca 2019 r. od godz. 10.00  do godz. 15.00

                    18 czerwca 2019 r. od godz. 10.00  do godz. 15.00

                    19 czerwca 2019 r. od godz. 10.00  do godz. 15.00

 

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

                    21 czerwca 2019 r. od godz. 12.00  do godz. 15.00

                    24 czerwca 2019 r. od godz. 10.00  do godz. 15.00

                    25 czerwca 2019 r. od godz. 10.00  do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

 

                    16 lipca 2019 r. godz. 10.00

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum św. Marii Magdaleny poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do komisji rekrutacyjnej

 

                    16 lipca 2019 r. od godz. 11.00  do godz. 14.00

                    17 lipca 2019 r. od godz. 10.00  do godz. 14.00

 

Potwierdzenie woli poprzez złożenie oryginałów dokumentów w sekretariacie szkoły

 

                    do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

                    25 lipca 2019 r. godz. 13.00