ZAWIESZENIE KLASY 1E W ROKU SZKOLNYM 2017/2018!!!

W związku z decyzją Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2017 r. o zmniejszeniu liczby oddziałów klas pierwszych w Liceum św. Marii Magdaleny w roku szkolnym 2017/2018 podjęłam decyzję o zawieszeniu naboru do uniwersyteckiej klasy matematycznej 1E.

Zmniejszenie liczby miejsc w klasach pierwszych w Marynce nakazuje utrzymać oddziały najbardziej oczekiwane przez kandydatów z punktu widzenia ich przyszłości, dające szerokie spectrum wyborów kierunków studiów.

Zawiedzionych, uzdolnionych matematycznie kandydatów serdecznie zapraszam do równie „mocnej” klasy matematyczno – fizycznej 1F oraz klasy matematyczno – geograficznej 1G.

Jednocześnie informuję, że od 21 marca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego…, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, które zmienia sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, także zwiększa punkty za świadectwo z wyróżnieniem i za aktywność społeczną oraz konkursy. Szczegóły można znaleźć w zakładce REKRUTACJA.

 

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

 

Jednodniówka MM - przeczytaj i przyjdź do nas!