Biologia
Biologia z pasją Jankowska Milena
Biologia z pasją Mazurkiewicz Piotr
Koło Młodych Przyrodników Skrzypczak Hanna
Historia
Koło historyczne Dybowska Ewa
Koło historyczne Jerzy Sokół
Koło historyczne dla maturzystów Bandel Przemysław
Fizyka
Koło fizyczne dla maturzystów z 3e Reinholz Filip
Koło fizyczne dla maturzystów z 3f Reinholz Filip
Koło fizyki doświadczalnej dla 2e i 2f Reinholz Filip
Olimpijskie koło fizyczne Reinholz Filip
Matematyka
Matematyczne zajęcia olimpijskie Górnisiewicz Krzysztof
Koło matematyczne Kangur Kulas Mieczysław
Koło matematyczne olimpijskie Kulas Mieczysław
Koło matematyczno-ekonomiczne - Potęga matematyki Kulas Mieczysław
Matematyka dla humanistów Krzysztof Nowakowski
Koło matematyczne I Promińska Irena
Koło matematyczne II Promińska Irena
Koło matematyczne Kangur Kulas Mieczysław
Koło matematyczne olimpijskie Kulas Mieczysław
Koło różniczkowo-całkowe - Potęga matematyki Raczkowski Łukasz

KOŁO JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Zajęcia skierowane do wszystkich uczniów pragnących przenieść się choć na chwilę do słodkiej Francji. W ramach zajęć poza fonetyką, leksyką i gramatyką podróżujemy po regionach, poznajemy zwyczaje Francuzów, tradycje, ich zalety i przywary, ale nie tylko; udajemy się do Belgii, Szwajcarii, Kanady, czyli wszędzie tam, gdzie język francuski to codzienność. Poza korzyściami płynącymi z czystej komunikacji, język francuski uczy nas również zapomnianej już nieco elegancji. Warto pamiętać o tym, że to trzeci język na świecie pod względem uczenia się go i trzeci język komunikacji międzynarodowej.
Opiekunem koła jest p. prof. Karolina Berej

KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Słownictwo konwencjonalne i niekonwencjonalne, slang z ulic Malagi i Barcelony, meandry iberyjskiej gramatyki, ćwiczenia praktyczne, dyskusje językoznawcze i kulturowe.Opiekunem i założycielką Koła jest prof. Agnieszka Filipiak, która stara się dbać o interdyscyplinarność jego działań i współpracę z Instytutem Filologii Romańskiej UAM. Program zajęć zorientowany jest na aktywne poznanie języka i kultury hiszpańskojęzycznej – uczniowie brali udział m.in. w wykładach w ramach Festiwalu República Femenina, w projekcji filmów podczas Tygodnia Kina Hiszpańskiego i w Dniach Baskijskich. W najbliższych planach – literaturoznawcze spotkania z wykładowcami akademickimi i warsztaty związane z twórczością Federico García Lorci. Opiekunem koła jest p. prof. Agnieszka Filipak.

KOŁO MIŁOŚNIKÓW SZTUKI i WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych uczniów. W programie zawarta jest kontynuacja nauki historii sztuki, uczestnictwo w wystawach, wyjazdy plenerowe, a także różnorodne formy warsztatów artystycznych. Opiekunem „szkolnych artystów” i naszej własnej galerii jest p. prof. Janina Karczewska – Nowak, dzięki której prowadzona jest również stała współpraca z poznańskimi muzeami. Pod jej okiem wychowali się liczni laureaci i finaliści Olimpiad Artystycznych oraz absolwenci szkoły, będący obecnie studentami UAM na wydziale Historii Sztuki, Kulturoznawstwa, a także studenci architektury na Politechnice Poznańskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych.

KOŁO TEATROLOGICZNE

Jeśli: interesujesz się teatrem współczesnym i nie boisz się intelektualnych i estetycznych (czasami trudnych) wyzwań, które on stawia wrażliwym odbiorcom; lubisz często bywać w teatrach poznańskich (lub chcesz je poznać); pragniesz wiedzieć, jaki program artystyczny proponują: Teatr Polski, Teatr Nowy, Teatr Wielki (czy opera to „przeżytek” na tle zjawiskowych realizacji M. Trelińskiego Eugeniusza Oniegina, Króla Rogera, Andrei Chenier), Teatr Ósmego Dnia; chcesz bywać na spektaklach (głośnych i ciekawych) reżyserów z różnych pokoleń np. – K. Warlikowskiego (obejrzeliśmy Bachantki, Oczyszczonych, Burzę, Dybuka, Anioły w Ameryce, (A)polonię), G. Jarzyny (widzieliśmy m. in. Magnetyzm serca, 4.48. Psychosis, T.E.O.R.E.M.A.T.), K. Lupy (Mistrz i Małgorzata, Wymazywanie, Bracia Karamazow, Factory), J. Klaty (Nakręcana pomarańcza, Oresteja, Transfer, Sprawa Dantona, Trylogia)... chcesz jeździć do teatrów warszawskich, wrocławskich, krakowskich; na Festiwal „Dialog” (Wrocław), Festiwal Czterech Kultur (Łódź)... nie wyobrażasz sobie nieznajomości tekstów oglądanych spektakli i ich fachowych interpretacji i recenzji (co zapewniają nasze ksera); nie wykluczasz zmierzenia się z olimpiadą polonistyczno – teatrologiczną (kontynuując sukcesy 24 Finalistów i 17 Laureatów z lat 2000 - 2008); to: szukaj p. prof. Ireneusza Okonia i jego grupy /nie zajmujemy się prowadzeniem teatru szkolnego !!!/

AKADEMIA PLATOŃSKA czyli KOŁO FILOZOFICZNE

Studiujemy najwybitniejsze osiągnięcia myśli człowieka (Platon, Kant, Kartezjusz, Nietzsche, Jaspers), prowadzące nas w kierunku poznania i uświadomienia sobie naszego prawdziwego bytu oraz celowości jego istnienia. Racjonalnie rozważając podstawy naszej egzystencji i dostrzegając w rzeczywistości odbicie idei, umysły uczęszczające do naszej Akademii Platońskiej, mogą liczyć na urzeczywistnienie swojego człowieczeństwa w odwiecznej „miłującej walce” rozmowy, wymiany myśli i poszukiwania pewnej, obiektywnej wiedzy.

KOŁO MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

Zrzesza uczniów zainteresowanych bogactwem, różnorodnością i doskonałością przystosowań organizmów żywych, a także etologią oraz anatomią zwierząt. Podczas różnorodnych zajęć, spotkań i wyjazdów terenowych uczniowie mają okazję do pogłębiania i rozszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności. Spośród nas wywodzą się laureaci i finaliści Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Opiekunkami koła są p. prof. Hanna Skrzypczak i p. prof. Milena Jankowska.

KOŁO GEOGRAFICZNE

A właściwie Koło Geografów, czyli większych i mniejszych entuzjastów nauk geograficznych, to możliwość zrozumienia, zobaczenia i przećwiczenia różnorodnych zadań, poszerzających przedmiot szkolnej geografii oraz dodatkowego przygotowania się do egzaminu maturalnego. Można dowiedzieć się co naprawdę widział i gdzie był Marco Polo, poznać plany miejskie starego Poznania, odwiedzić „miejski” rezerwat przyrody oraz samodzielnie skonstruować i wykreślić mapę, a nawet (z sukcesami!) przygotować się do Olimpiady Geograficznej. Opiekunką szkolnego Koła Geografów jest p. prof. Anna Mrula i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.

KOŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nasza szkoła bierze udział w projektach i konkursach związanych z promowaniem postaw przedsiębiorczych zarówno w życiu gospodarczym jak i społecznym. Organizujemy „Dzień Przedsiębiorczości” i bierzemy udział w Projekcie Komisji Europejskiej „Moja firma w Unii Europejskiej”. Aktywnie uczestniczymy w projektach AISEC (gościmy studentów z całego świata, którzy prowadzą dla nas warsztaty szkoleniowe) i promujemy zachowania konsumenckie oparte o znajomość praw konsumenckich. Bierzemy udział w programie Federacji Konsumentów „Kalendarz Europejski – Twój wybór”. Uczestniczymy z sukcesami w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, oraz w innych konkursach związanych z przedsiębiorczością i ekonomią. Opiekunem koła jest p. prof. Anna Mrula.

KOŁA HISTORYCZNE

Jak zmieniało się życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne naszych przodków? Które wydarzenia czy postacie miały decydujący, a które drugorzędny wpływ na przebieg dziejów? Jak splatały się ze sobą losy naszego kraju z dziejami powszechnymi? Na te i szereg innych pytań usiłują znaleźć odpowiedź zainteresowani uczniowie uczestnicząc w zajęciach kółek historycznych, podczas których powtarzamy i analizujemy problemy oraz zjawiska historyczne minionych epok. Szczególnie gruntownie staramy się poznać tajniki historii najnowszej Polski i świata wykorzystując starannie dobrane filmy związane z omawianymi zagadnieniami. Opiekunami kół są: p. prof. Ewa Dybowska i wicedyrektor szkoły p. prof. Jerzy Sokół).

RUCH FILMOWY

Staramy się oglądać (w kinach studyjnych – „Muza” i „Rialto”) najważniejsze, najciekawsze, skłaniające do refleksji dzieła klasyki filmu oraz kinowe nowości. Uczestniczymy w cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej prowadzonym przez Kino „Muza”. Organizujemy też w szkole tematyczne maratony filmowe. Koordynatorami projektu są pp. Jolanta Błach, prof. Elżbieta Sośnicka, prof. Ireneusz Okoń.

KOŁA MATEMATYCZNE

Na zajęciach zajmujemy się rozwiązywaniem zadań z różnych działów matematyki (np. elementy rachunku różniczkowo-całkowego), dających możliwość poznania i zrozumienia problemów oraz dostrzeżenia analogii między nimi. Podczas naszych spotkań zajmujemy się treściami rozszerzającymi program nauczania matematyki, które mogą być pomocne w kontynuacji nauki na różnych kierunkach studiów. Na zajęciach prezentowane są także zagadnienia popularyzujące matematykę oraz wybrane tematy z historii matematyki. Wszystkich zainteresowanych już od pierwszej klasy przygotowujemy do egzaminu maturalnego na specjalnych zajęciach poświęconych temu wyzwaniu. Opiekunami kół są: p. prof. Irena Promińska, p. prof. Jerzy Kubis, p. prof. Krzysztof Nowakowski, p. prof. Mieczysław Kulas i p. prof. Łukasz Raczkowski.

KOŁA FIZYCZNE

Występują w „Marynce” w bardzo różnorodnych wariantach. Koło Doświadczalne: zajęcia odbywają się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Uczniowie wykonują ciekawe doświadczenia w uniwersyteckiej Pracowni Fizycznej i Fizycznym Laboratorium Mikrokomputerowym, opracowują uzyskane wyniki i piszą protokoły z przeprowadzanych doświadczeń.Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy zdobywanej podczas lekcji w szkole, zastosowanie omawianych na lekcji praw fizycznych w praktyce, nabycie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, wyciągania odpowiednich wniosków i szacowanie niepewności pomiarowych. To także doskonały sposób na przygotowanie do matury i Olimpiady Fizycznej. Koło Olimpijskie: najzdolniejsi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do Olimpiady Fizycznej, które odbywają się na Wydziale Fizyki UAM. Dla uczniów klas II: rozwiązywanie zadań i problemów jako ciekawe uzupełnienie lekcji. Dla maturzystów: rozwiązywanie zadań maturalnych. Opiekunem wszystkich kół jest p. prof. Filip Reinholz.

 

LICEUM ŚW. MARII MAGDALENY ściśle współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – zwłaszcza z Wydziałami Biologii, Fizyki, Geografii oraz Instytutem Filologii Klasycznej.