Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu jest publiczną, bezpłatną i ponadgimnazjalną szkołą ogólnokształcącą, reaktywowaną 1 września 1990 r. – prawie dokładnie 40 lat po jej likwidacji przez władze PRL. W 1990 roku dane Jej było powrócić do swej edukacyjnej służby.

Liceum jest spadkobiercą i kontynuatorem chlubnej, ponad 700 – letniej tradycji istniejącej w Poznaniu od 1303 r. szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam”. W swojej historii szkoła przechodziła różne, niejednokrotnie tragiczne koleje losu, ale zawsze dobrze służyła Miastu, Wielkopolsce i Rzeczypospolitej. Spośród wielu tysięcy jej uczniów, którzy wrośli w oblicze Wielkopolski i Kraju wystarczy przypomnieć takich jej Absolwentów jak Hipolit Cegielski, Karol Marcinkowski, Karol Libelt, Bolesław Krysiewicz, Jan Kasprowicz, Wojciech Trąmpczyński, Augustyn Szamarzewski, Cyryl Ratajski, Henryk Zygalski czy Wiktor Dega.

Szkoła mieści się w zbudowanym w połowie XIX wieku pięknym zabytkowym budynku, w którym uczy się obecnie 545 uczniów w 19 klasach. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i w zależności od rodzaju klasy – języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Ponadto, część uczniów uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych z języka łacińskiego organizowanych przez Radę Rodziców.

Liceum ściśle współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – zwłaszcza z Wydziałami Biologii, Matematyki, Fizyki, Geografii, Instytutem Filologii Klasycznej oraz Uniwersytetem Medycznym i Wydziałem Studiów Edukacyjnych. W ramach tej ostatniej współpracy szkoła uczestniczyła w dwóch projektach: E - Szkoła Wielkopolska oraz Kolegium Śniadeckich.

Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie mogą również uczestniczyć w ponad 40 różnorodnych kołach zajęć pozalekcyjnych: naukowych, kulturalnych, artystycznych i sportowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.marynka.edu.pl w zakładce Projekty szkolne oraz Poza lekcjami.

Kolejne lata po reaktywowaniu szkoły udowodniły, że Liceum św. Marii Magdaleny stało się ważną placówką edukacyjną na mapie oświatowej Poznania, o czym świadczy rokroczne, duże zainteresowanie kandydatów do szkoły, wyniki egzaminów maturalnych i ilość absolwentów szkoły wśród studentów wyższych uczelni. Od momentu jej przywrócenia w 1990 r., czyli w ciągu 26 lat funkcjonowania, mury „Marynki” opuściło 4553 absolwentów 25 roczników maturalnych. Doczekaliśmy się 106 laureatów i 210 finalistów różnorodnych olimpiad przedmiotowych.

W rankingu „Gazety Wyborczej” i Akademickiego Centrum Informacyjnego na temat poznańskich liceów, który był opracowywany w latach 1996 – 2009, „Marynka” zawsze znajdowała się w czołówce. W ciągu 14 lat przeprowadzania tego rankingu siedmiokrotnie zajmowaliśmy w nim pierwsze miejsce (2009r., 2008r., 2007r., 2006r., 2004r., 2003r., 2001r.) i drugie miejsce (2005, 2002r., 2000r., 1999r.).
W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, biorącym pod uwagę ilość laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminów maturalnych Liceum św. Marii Magdaleny dziesięciokrotnie zostało uznane za najlepszą publiczną szkołę w Poznaniu i w Wielkopolsce (2016 r., 2014r., 2012r., 2010r., 2009r., 2008r., 2007r., 2005r., 2004r. i 2003r.). W 2017 r., 2018 r. i 2019 r. „Marynka” zajęła w tym rankingu trzecie miejsce – zawsze wśród najlepszych!

Szkoła aktywnie bierze udział we wszystkich zawodach sportowych w ramach rywalizacji poznańskich liceów. W organizowanych od 2004 r. rozgrywkach we współzawodnictwie sportowym szkół średnich „Marynka” niezmiennie zajmuje „medalowe” miejsca - jedenastokrotnie już (!) uzyskując tytuł „najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w Poznaniu” (2018 r., 2017 r., 2016 r., 2015 r., 2013 r., 2012 r., 2011 r., 2010 r., 2008 r., 2007 r., 2006 r.,). W latach 2014, 2009 i 2005 zajęliśmy drugie miejsce a w pierwszym roku tych rozgrywek (2004) nasi sportowcy zajęli trzecie miejsce.

W roku 2003, w uznaniu zasług i z okazji Jubileuszu 700–lecia Szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam” uhonorowano Liceum dwoma zaszczytnymi wyróżnieniami: Rada Miasta Poznania przyznała szkole tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”, a Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego nadał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

1 września 2009r. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało Liceum Ogólnokształcącemu św. Marii Magdaleny Statuetką Hipolita Cegielskiego „za wysoką jakość kształcenia i wychowania, w hołdzie Jej założycielom i pedagogom”.

Dyrektorem szkoły (od 31 X 2018 r.) jest mgr Jerzy Sokół.