Szkoła bierze i brała udział w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

W Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w sali 201 działa od 2007 roku pracownia komputerowa współfinansowana ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesne komputery połączone w sieć i współpracujące z serwerem, na którym zainstalowany jest system operacyjny Windows 2003 Serwer obsługujący domenę SBS.