REKRUTACJA DO KLAS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - zasady i terminy
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - zasady i terminy
ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW