REKRUTACJA DO KLAS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - zasady i terminy
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - zasady i terminy
ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 110.1.17.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty -
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2020/2021
Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych 20221/2022
Wykaz olimpiad przedmiotowych 2021/2022