OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

Spis internatów i burs

- Internat, ul. Czajcza 14, tel. 61-833-25-10;

- Internat, ul. Sierakowska 20/26;

- Bursa Szkolna, ul. Czeremchowa 22, tel. 61-832-14-16;

- Bursa, ul. Młyńska 11, tel. 61-852-26-87;

- Bursa Szkolna, ul. Krakowska 17, tel. 61-852-40-79;

- Bursa Szkolna, ul. Szamotulska 33, tel. 61-867-40-05.