Zastępstwa w dniu 2018-05-16 środa
Przemysław Bandel
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 A - Uczniowie przychodzą później      
2 1 G - Uczniowie przychodzą później      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 Dz Karolina Berej    
2 Dz Krzysztof Nowakowski    
         
Marcin Ćmil
lekcja opis zastępca uwagi podpis
7 1 F(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 2 E(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Katarzyna Gibajło
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 A(1) - Wychowanie fizyczne, H1,Matura,Płatne Tomasz Kowalski J. polski w s. 6.  
4 1 B(1) - Wychowanie fizyczne, H1,Matura,Płatne Ireneusz Okoń J. polski w s.112.  
5 1 G(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 2 G(1) - Wychowanie fizyczne, H1,Matura,Płatne Małgorzata Chabierska J. angielski całej klasy w s. 1  
         
Milena Jankowska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 1 A - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 2 B - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 2 B - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 IB Filip Reinholz    
6 IB Janina Nowak    
7 IB Paweł Kurczewski    
         
Anna Mrula
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 G - Geografia, s2,Wyc,Niepł Irena Promińska Matematyka (zamiast 1l).  
4 1 G - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 1 A - Zastępstwo   Opieka p. E. Wąsik (praca wg poleceń p. Mruli).  
         
Irena Promińska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 G - Uczniowie przychodzą później      
         
Joanna Sulejewska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 D(1) - Wychowanie fizyczne, H4,Matura,Płatne Filip Reinholz Fizyka w s. 11.  
4 1 F(1) - Wychowanie fizyczne, H4,Matura,Płatne Małgorzata Chabierska J. angielski w s. 12.  
5 1 C(1) - Wychowanie fizyczne, H4,Matura,Niepł Agata Skibska J. angielski całej klasy w s. 114 (zamiast 2A).  
6 2 C(1) - Wychowanie fizyczne, H4,Matura,Niepł Aneta Cierechowicz J. polski w s. 14.  
7 2 E(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Grzegorz Telman
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 1 C(2) - Informatyka, s8,Matura,Niepł Bożena Wieczerzycka N-l zada pracę.  
7 1 B(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 Dz Bożena Wieczerzycka    
         
Małgorzata Woźniak
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 F(1) - Język angielski, s7,Matura,Niepł Małgorzata Chabierska złączenie grup  
4 2 B(1) - Język angielski, s7,Matura,Płatne Katarzyna Matuszak J. angielski.  
5 2 A(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 1 G(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
7 2 G(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 PA Bożena Wieczerzycka    
7 PA Agnieszka Stefanowska    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN