Zastępstwa w dniu 12.09.2019 czwartek
Paweł Kurczewski
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3jn_BF_2 - Uczniowie przychodzą później      
2 1 gG(2) - Język niemiecki, s108,Konf,Niepł Katarzyna Zawodni Żychlińska Złączenie grup w s.17.  
3 3jn_AD_2 - Język niemiecki, s17,Konf,Niepł Katarzyna Zawodni Żychlińska Złączenie grup w s.17.  
4 1 pG(2) - Język niemiecki, s108,Konf,Niepł Katarzyna Zawodni Żychlińska Złączenie grup w s.17.  
6 2 D(2) - Język niemiecki, s17,Konf,Niepł Katarzyna Zawodni Żychlińska Język niemiecki w s.17.  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 PA Katarzyna Zawodni Żychlińska    
4 IB Katarzyna Zawodni Żychlińska    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN