Z niewielkim opóźnieniem, ale za to z wielką radością i dumą informujemy, że w związku z 50leciem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, na wniosek Komitetu Okręgowego OLiJP p. prof. Ireneusz Okoń został uhonorowany Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz specjalnym Dyplomem.

W ciągu 50 lat przeprowadzania OLiJP, w bilansie okręgowym tej olimpiady uczniowie p. prof. Ireneusza Okonia 29 razy zdobyli tytuł laureata a 43 razy uzyskali tytuł finalisty tejże olimpiady. Ponadto, w przeprowadzanej od niedawna Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej uczniowie p. prof. Ireneusza Okonia już 3 razy zdobyli tytuł laureata a 6 razy uzyskali tytuł finalisty tejże olimpiady.

Panu profesorowi Ireneuszowi Okoniowi oraz wszystkim naszym polonistycznym laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy.

Tradycyjny, coroczny piknik sportowo-zdrowotny.  W tym roku dodatkowo  połączony z pomocą charytatywną dla Ukrainy organizowaną w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Warto Razem. Tegoroczną ciekawostką było spotkanie ze studentami Wydziału Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na spotkaniu uczniowie naszego liceum mogli zapoznać się z profilaktyką w zakresie chorób piersi i jąder, oznaczali poziom cukru we krwi, badali ciśnienie tętnicze  oraz sprawdzali swoją masę mięśniową. 

Dzięki wielkiemu wsparciu Polskiego Czerwonego Krzyża Marynka mogła skorzystać z projektu w ramach, którego przekazywaliśmy w pełni wyposażone plecaki szkolne dla młodzieży z Ukrainy uczącej się w naszym liceum.

W sobotę 4 czerwca 2022 r., w dwudziestolecie swojej matury spotkali się jakże licznie zebrani absolwenci wyjątkowego (minister K. Łybacka i historia matury pomostowej...) rocznika 2002.
W tych bardzo miłych okolicznościach zjawili się też wychowawcy klas i bardzo wielu nauczycieli "Marynki" z dawnych lat. Rozmowom i wspomnieniom towarzyszyło posadzenie pamiątkowego krzewu magnolii a nawet specjalny koncert w wykonaniu reaktywowanego na tę okazję słynnego zespołu "Marne chance".
Cała doskonale zorganizowana uroczystość skończyła się dopiero pod wieczór z przekonaniem, że warto spotykać się po latach w swojej ukochanej szkole.

3 czerwca 2022 w Pałacu Staszica PAN w Warszawie  - po dwuletniej pandemicznej przerwie – odbyło się uroczyste zakończenie LII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe wręczono   tegorocznym  Laureatkom i Laureatom oraz  ich Opiekunom. Marynkę  reprezentowali pośród 37 Laureatów z kraju: Marianna Kleczewska (3gA), Dobrochna Marchwiak (3gA)  i  Mieszko Pałubicki (3pA).

Zgodnie z tradycją OLiJP ogłoszono podczas ceremonii wyniki KONKURSU IM. PROF. BRODZKIEJ – Wald  na najlepsze prace pisemne z III etapu. Spośród 183 wybrano  2 napisane  przez … MARYNKOWICZÓW:

 -     Mariannę Kleczewską (Uczennica Prof. Jolanty Błach) w kategorii rozprawki problemowej

oraz

 - Mieszka Pałubickiego (Uczeń Prof. Ireneusza  Okonia) w kategorii interpretacji porównawczej liryki.

Cieszymy się z potwierdzenia polonistycznej  wiedzy i umiejętności nabywanych w murach LOMM w skali ogólnopolskiej i SERDECZNIE GRATULUJEMY!