1 września 2022 r. (czwartek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

 

  9.00 – msza św. w kościele oo. Franciszkanów z udziałem pocztu sztandarowego

 

10.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej (dyrekcja szkoły, poczet sztandarowy oraz uczniowie klas I i nauczyciele).

 

11.00 – spotkanie uczniów klas I ze swoimi wychowawcami wg planu:

 

1 A (wych. mgr Bogusława Hofa)                          – sala 106

1 B (wych. mgr Jolanta Błach)                                – sala 114

1 C (wych. mgr Kinga Mischke)                             – sala     6

1 F (wych. mgr Katarzyna Zawodni-Żychlińska)    – sala   17

1 G (wych. mgr Izabela Kilon)                                – sala  14

 

11.00 – pokaz filmu klasy 3H dla uczniów klas II-IV w auli (z wychowawcami)

 

11.20 – spotkanie uczniów klas II-IV ze swoimi wychowawcami wg planu:

 

2 A (wych. mgr Agnieszka Kuc)                             – sala 113

2 C (wych. mgr Paweł Kurczewski)                        – aula szkolna

2 D (wych. mgr Paweł Przybylski)                          – sala 107 

2 F (wych. mgr Piotr Berda)                                   – sala     5

2 I (wych. mgr Katarzyna Matuszak)                      – sala 109

 

3 A (wych. mgr Przemysław Bandel)                     – sala 110

3 C (wych. dr Krzysztof Nowakowski)                  – sala   12

3 D (wych. mgr Milena Jankowska)                        – sala 111

3 E (wych. mgr Łukasz Raczkowski)                      – sala   13

3 F (wych. mgr Beata Gębarowska)                        – sala   11

3 H (wych. mgr Anna Mrula)                                  – sala     2

 

4 A (wych. mgr Ireneusz Okoń)                              – sala 112

4 C (wych. mgr Hanna Skrzypczak)                       – sala     1

4 F (wych. mgr Edyta Sidor - Banaszek)                – sala   16

4 G (wych. mgr Anna Domaradzka)                       – sala     4

W związku z decyzją władz miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2022 r. podnoszącą limit uczniów w klasach pierwszych (z 28 do 30 osób) zmianie uległa też ilość miejsc wolnych w Liceum św. Marii Magdaleny w tzw. II naborze z 5 do 15.

Oznacza to, że ilość wolnych miejsc przedstawia się następująco:

klasa 1A (humanistyczna) – 3 wolne miejsca

klasa 1B (humanistyczna) – 2 wolne miejsca

klasa 1C (mat-biol-chem) – 3 wolne miejsca

klasa 1F (mat-fiz) – 3 wolne miejsca

klasa 1G (mat-geo) – 4 wolne miejsca.

Przypominam, że kandydaci zainteresowani tymi miejscami powinni złożyć stosowny wniosek oraz kserokopie świadectwa ukończenia SP i wyniki testów ósmoklasisty do piątku, 5 sierpnia 2022 r.

 

 Jerzy Sokół, dyrektor szkoły

We wtorek, 5 lipca 2022 r. o godz. 12.00 absolwenci Liceum św. Marii Magdaleny (lub ich pełnomocnicy, mający stosowne upoważnienie) będą mogli odbierać wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych.

Zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych wydawane będą przez wychowawców klas wg następującego porządku:

 

                       klasa 3g A (wych. p. prof. Jolanta Błach) – sala 114

                       klasa 3g C (wych. p. prof. Kinga Mischke) – sala 6

                       klasa 3g F (wych. p. prof. Katarzyna Zawodni–Żychlińska) – sala 17

                       klasa 3g G (wych. p. prof. Izabela Kilon) – sala 109

 

Zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych dla absolwentów z poprzednich lat wydawane będą w sekretariacie przez p. Marię Bieńkowską (sekretarza szkoły).

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły

W piątek, 24 czerwca 2022 r. cała społeczność szkolna Liceum św. Marii Magdaleny przygotowywała się do uroczystego zakończenia roku szkolnego, które po dwuletniej pandemicznej przerwie zgodnie ze szkolnym ceremoniałem miało ponownie powrócić do naszej auli.

Tymczasem konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę pośrednio wpłynęły również i na nasze pierwotne plany. Tuż po godzinie 8.00 otrzymaliśmy informację o podłożeniu bomby w szkole w wyniku czego doszło do ewakuacji całego budynku.

O godz. 9.00 (a więc zgodnie z planem) rozpoczęła się uroczysta msza św. w kościele o. franciszkanów. W trakcie mszy św. kolejni przychodzący do szkoły uczniowie zebrali się na boisku do koszykówki, ale kiedy okazało się, że policyjni pirotechnicy zajęci są podobnymi „alarmami” w wielu innych szkołach, dyrekcja podjęła decyzję o… przeprowadzeniu całej uroczystości w gościnnym kościele o. franciszkanów.

Uroczystość poprowadził p. wicedyrektor F. Reinholz, który podsumował całoroczną pracę naszej szkoły i życzył uczniom udanych i bezpiecznych wakacji. Podobne życzenia skierowali do uczniów p. Mikołaj Gębka – wiceprzewodniczący Rady Rodziców i p. Jarosław Jankowski – prezes Stowarzyszenia Wychowanków.

Po pożegnaniu sztandaru szkoły uczniowie wraz z wychowawcami zeszli do nieco tajemniczych i pięknych podziemi kościoła, by w tych niecodziennych okolicznościach można było rozdać świadectwa szkolne i wręczyć nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Tę jakże wyjątkową część uroczystości uwieczniono licznymi pamiątkowymi zdjęciami, bo takiego zakończenia roku szkolnego przecież nie było jeszcze w wielowiekowej historii naszej szkoły.

Kiedy świadectwa szkolne zostały rozdane i podziemia kościoła o. franciszkanów opustoszały, przybył policyjny patrol pirotechniczny z psem tropiącym by oczywiście (na szczęście) nie znaleźć żadnej bomby, rozpoczęły się wreszcie upragnione przez wszystkich wakacje.

 

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.