Wszystkich zainteresowanych Kandydatów i Ich Rodziców już dziś zapraszamy na Drzwi Otwarte w Liceum św. Marii Magdaleny, które rozpoczną się w budynku „Marynki” w piątek, 18 marca 2022 r. o godzinie 17.00.

Po spotkaniu w auli liceum zapraszamy wszystkich do zwiedzania szkoły, poszczególnych klas i pracowni, galerii, biblioteki oraz sali gimnastycznej.

Każdy uczestnik Drzwi Otwartych otrzyma kolorowy folder i wizytówkę szkoły. Zapraszamy też do bezpośrednich rozmów - wszędzie będą oczekiwać na Was uczniowie i nauczyciele.

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej Liceum św. Marii Magdaleny na rok szkolny 2022-2023 można uzyskać też bezpośrednio na naszej szkolnej stronie www.marynka.edu.pl w zakładce REKRUTACJA.

Czekamy na Was!

Zachęcam młodzież naszej szkoły do udziału w wolontariacie dla młodzieży z Ukrainy. To platforma w sieci o nazwie :" Druha we mnie masz". Projekt ten łączy dwie osoby: przyjaciela gotowego udzielić wsparcia i osoby tego wsparcia potrzebujące. Należy tylko uzupełnić prosty formularz. Można to zrobić w wersji elektronicznej. Na jego podstawie osoby wykwalifikowane będą dobierać najbardziej optymalnych przyjaciół biorąc pod uwagę zainteresowania młodzieży, język jakim się komunikują, wiek. Dzięki niemu młodzież może okazać wsparcie w wielu obszarach życia.  

Zaklasyfikowani do FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO 7 - 9 kwietnia  2022 

  1. Anna-Maria Handschke IIIpC
  2. Marianna Kleczewska IIIgA
  3. Alicja Maciejewska IIIpA
  4. Dobrochna Marchwiak IIIgA 
  5. Mieszko Pałubicki IIIpA
  6. Joanna Tomaszewska IIIpA (teatrologia)
Nasze Liceum podjęło współpracę z UAM Poznań, Psychologia. Dzięki niej, do Marynki zawitali Studenci, którzy przeprowadzają ciekawe warsztaty dotyczące m.in. :
- radzenia sobie ze stresem, 
- przykrymi emocjami, w tym lękiem, 
- technik efektywnego uczenia się, 
- mądrego działania w mediach społecznościowych, 
- zaburzeń odżywiania, 
- zarządzania projektami.
 
Dnia 11.03.2022, odbyło się w Marynce spotkanie Psychologów i Pedagogów w ramach działań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 8 w Poznaniu. Zebranie było możliwe dzięki dwóm wspaniałym Dyrektorom: Poradni i naszego Liceum.  Dodatkowo przybyli także przedstawiciele UAM Poznań, Psychologia, którzy współpracują z naszą Szkołą - prowadząc warsztaty dla Uczniów z zakresu psychologii i opowiedzieli o tym, co robią. Całości przysłuchiwało się dwoje Praktykantów. 
Takie systemowe działania, otwarte na wzajemne wsparcie, mają sens.
Wydarzenie zorganizował  psycholog szkolny.