Zgłoszenie ucznia do ubezpieczenia NNW, uiszczenie składki oraz podpisanie oświadczenia dla PZU na liście zgłoszonych - nastąpi na zebraniach z wychowawcami klas (które odbędą się w czwartek 15 września br.), ewentualnie u Księgowej RR w pokoju 105 w liceum w godzinach 8:00 do 14:00 w terminie do 29 września 2016 r.

W wyniku konsultacji z Rodzicami i decyzji Rady Rodziców  szkoła przystąpiła do " Pakietu Szkoła 2016" w PZU S.A. z dwoma wariantami składki (rocznej, jednorazowej, płatnej gotówką): 65 złotych (suma ubezpieczenia 20.000 złotych) oraz 165 złotych (suma ubezpieczenia 50.000 złotych). Ubezpieczenie grupowe w PZU S.A. ma charakter dobrowolny.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) są opublikowane na stronie internetowej szkoły www.marynka.edu.pl w zakładce RADA RODZICÓW, UBEZPIECZENIA.

Z pozdrowieniami,

Jacek Stokłosa, Przewodniczący Rady Rodziców 

W czwartek 15 września 2016 r. odbędą się zebrania z Rodzicami według planu:

  • godzina 17:00 - spotkanie w auli Rodziców uczniów klas I - ych z dyrektorem szkoły;
  • godzina 18:10 - spotkanie Rodziców uczniów klas I, II i III - ich z wychowawcami we wskazanych salach lekcyjnych;
  • godzina 19:00 - spotkanie sprawozdawczo - wyborcze w auli Rodziców - wybranych przedstawicieli oddziałów I, II i III - ich.

Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania znajduje się w holu szkoły.

Dnia 1 września 2016 r. (tj. we czwartek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 według planu:

  • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów
  • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III
  • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2D pod opieką prof. Agaty Skibskiej.

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole w dniach 2, 5, 7 i 9 września 2016 r., w godzinach od 9.30 do 14.00.

Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych, absolwenci szkoły będą sprzedawać używane podręczniki. Zachęcamy do korzystania z Internetowej Giełdy Używanych Podręczników w Poznańskim Serwisie Oświatowym.

Rada Pedagogiczna organizująca rok szkolny 2016-2017 odbędzie się w środę  31 VIII 2015 r. od godz. 9.00.