Wydawanie świadectw maturalnych (świadectwo + 1 odpis) odbędzie się w piątek 27 czerwca 2014 roku o godz.12:00 w następujących salach:

  • klasa 3 A - sala 16
  • klasa 3 B - sala 13
  • klasa 3 C - sala 12
  • klasa 3 D - sala 14
  • klasa 3 E - sala 5
  • klasa 3 F - sala 11
  • klasa 3 G - sala 4

Absolwenci z poprzednich lat - sala 17.

Proszę zadbać o zabezpieczenie świadectw i odpisów przed zniszczeniem.

Z wielkim żalem pożegnaliśmy wczoraj

ś.p. Hannę Pokorę

W zmarłej straciliśmy prawego Człowieka, serdeczną Koleżankę, Osobę zawsze życzliwą ludziom, organizatorkę wielu akcji charytatywnych, do ostatnich dni szczerze oddaną szkole.

W imieniu Rodziny bardzo serdecznie dziękuję przybocznym i chorążemu pocztu sztandarowego oraz uczniom, nauczycielom i pracownikom za liczny udział w uroczystości pożegnania.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszamy na galę Marianów 2014, która odbędzie się 5 czerwca 2014r. o godzinie 18.00 w kinie Apollo.

Kandydaci. którzy zostali przyjęci do szkoły w procesie rekrutacji, są zobowiązani dostarczyć dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane imieniem i nazwiskiem) i kartę zdrowia, w dniu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbywać się będą według harmonogramu w dniach 22, 23 i 26 maja 2014 r.

Odprawy dla członków Zespołów Przedmiotowych odbywać się będą o godz. 7:30 w sekretariacie szkoły.