W imieniu Pana Przewodniczącego Jacka Stokłosy, uprzejmie informuję, że comiesięczne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w środę 27 maja br. o godzinie 18:10 w sali nr 2.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

mariany 2015

19 maja 2015 r, wtorek, pisemny egzamin z historii poziom  rozszerzony - zbiórka maturzystów przed aulą o godz. 13:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 13:00

Nauczyciele oddelegowani na egzamin do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

20 maja 2015 r, środa, egzamin z języka hiszpańskiego poziom podstawowy  - zbiórka maturzystów przed s. 200 oraz s. 8 o  godz. 8:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 8:00

20 maja 2015 r, środa, egzamin z języka hiszpańskiego poziom rozszerzony  - zbiórka maturzystów przed s. 200  o  godz. 13:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 13:00

Nauczyciele oddelegowani na egzamin do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

 

 EGZAMINY USTNE

 

Odprawy dla Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych o godz. 7 :30.

Zespoły egzaminacyjne z języka polskiego mogą zapoznawać się z zestawami pytań w dniu egzaminu od godziny 7:30 w gabinecie dyrektora  i wicedyrektora.

 

Data Przedmiot Klasa Początek egzaminu
 19 maja, wtorek język angielski  3e + absolwenci ubiegłych lat  8:00
 19 maja, wtorek język polski  3f - 13 osób w/g listy  9:00
 20 maja, środa język angielski  3a   8:00
 20 maja, środa język angielski  3b  8:00
 20 maja, środa język angielski  3d  8:00
 20 maja, środa język polski  3f - 13 osób w/g listy + absolwenci ubiegłych lat  9:00
 21 maja, czwartek język polski  3a - 15 osób w/g listy  9:00
 21 maja, czwartek język polski  3b - 14 osób w/g listy  9:00
 21 maja, czwartek język polski  3c - 15 osób w/g listy  9:00
 21 maja, czwartek język polski  3d - 16 osób w/g listy  9:00
 21 maja, czwartek język polski  3e - 13 osób w/g listy  9:00
 22 maja, piątek język polski  3a - 14 osób w/g listy  9:00
 22 maja, piątek język polski  3b - 14 osób w/g listy  9:00
 22 maja, piątek język polski  3c - 15 osób w/g listy  9:00
 22 maja, piątek język polski  3d - 15 osób w/g listy  9:00
 22 maja, piątek język polski  3e - 13 osób w/g listy  9:00

 

 


 

14 maja  - egzaminy ustne

Odprawa dla członków Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych w gabinecie dyrektora odpowiednio o godz. 7:30 oraz 13:30

Data Dzień tygodnia Przedmiot Klasa Sala Czas rozpoczęcia egzaminów
14 maja czwartek język angielski 3C 106 8:00 i w/g harmonogramu
14 maja  czwartek język angielski 3F 107 8:00 i w/g harmonogramu
14 maja czwartek język niemiecki   108 14:00 i w/g harmonogramu
14 maja  czwartek język francuski   202 14:00 i w/g harmonogramu
14 maja czwartek język hiszpański   200 14:00 i w/g harmonogramu

 

15 maja 2015 r, piątek, pisemny egzamin z chemii poziom podstawowy i rozszerzony - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 8:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 7:45

Nauczyciele oddelegowani na egzamin do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

18 maja 2015 r, pisemny egzamin z języka francuskiego poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed salą 200  o godz.13:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 13:00

Nauczyciele oddelegowani na egzamin z języka francuskiego na poziom podstawowy i poziom rozszerzony do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się odpowiednio na godzinę przed egzaminami.

11 maja 2015 r, poniedziałek, egzamin z fizyki poziom podstawowy i rozszerzony - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 8:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 7:45

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

12 maja 2015 r, wtorek, egzamin z języka niemieckiego poziom podstawowy - zbiórka maturzystów przed s. 200 o godz. 8:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 8:00

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

12 maja 2015 r, wtorek, egzamin z języka niemieckiego poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed s. 200 o godz. 13:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 13:00

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

13 maja 2015 r, środa, egzamin z geografii poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed aulą o godz. 8:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 8:00

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.