Z wielkim żalem pożegnaliśmy wczoraj

ś.p. Hannę Pokorę

W zmarłej straciliśmy prawego Człowieka, serdeczną Koleżankę, Osobę zawsze życzliwą ludziom, organizatorkę wielu akcji charytatywnych, do ostatnich dni szczerze oddaną szkole.

W imieniu Rodziny bardzo serdecznie dziękuję przybocznym i chorążemu pocztu sztandarowego oraz uczniom, nauczycielom i pracownikom za liczny udział w uroczystości pożegnania.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszamy na galę Marianów 2014, która odbędzie się 5 czerwca 2014r. o godzinie 18.00 w kinie Apollo.

Kandydaci. którzy zostali przyjęci do szkoły w procesie rekrutacji, są zobowiązani dostarczyć dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane imieniem i nazwiskiem) i kartę zdrowia, w dniu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbywać się będą według harmonogramu w dniach 22, 23 i 26 maja 2014 r.

Odprawy dla członków Zespołów Przedmiotowych odbywać się będą o godz. 7:30 w sekretariacie szkoły.

Poniedziałek 19 maja 2014 r. - język francuski poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Poniedziałek 19 maja 2014 r. - język francuski poziom rozszerzony

 • 13:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Wtorek 20 maja 2014 r. - informatyka poziom rozszerzony

 • 8:15 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:30 - zbiórka maturzystów przed salą 201

Wtorek 20 maja 2014 r. - historia oba poziomy

 • 13:15 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 13:30 - zbiórka maturzystów przed aulą szkolną

Środa 21 maja 2014 r. - język hiszpański poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Czwartek 22 maja 2014 r. - język włoski poziom podstawowy

 • 8:20 - odprawa dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim;
 • 8:40 - zbiórka maturzystów przed biblioteką

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbywać się będą według harmonogramu w dniach 22, 23 i 26 maja 2014 r.