DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE

LO św. MARII MAGDALENY przystąpiło do udziału w programie pod nazwą „SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”, którego organizatorem jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację i wdrażanie do praktyki zasad prawidłowego żywienia oraz zwiększania poziomu aktywności fizycznej młodzieży.

Zachęcam do zaglądania na oficjalną stronę internetową programu http://www.ZachowajRownowage.pl na której znajdują się informacje dotyczące programu oraz wiele interesujących i wartościowych wiadomości dotyczących żywienia i aktywności fizycznej.

Zapraszam również do odwiedzania platformy komunikacyjnej projektu https://www.facebook.com/ZachowajRownowage, której opiekunem i twarzą jest Pascal Brodnicki.

Szanowni Państwo,

w środę 19 marca 2014 roku o godzinie 18.10, w sali nr 2 odbędzie się kolejne zebranie Rady Rodziców, na które serdecznie Państwa zapraszam.

Jacek Stokłosa
Przewodniczący Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wraz z rodzicami na Drzwi Otwarte, które odbędą się 14.03. br. w godz. 17.00-20.00.

Rada Rodziców informuje, że w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 nie będą przyznawane stypendia socjalne Rady Rodziców.

Decyzja o nieprzyznawaniu w obecnym semestrze stypendiów socjalnych wynika z braku możliwości ich sfinansowania w dotychczasowej formie i wysokości z funduszu Rady Rodziców (bez uszczerbku dla wsparcia finansowego udzielanego przez Radę Rodziców na potrzeby Szkoły oraz w związku działalnością jej uczniów).

Program pomocy socjalnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zostaje natomiast utrzymany w zakresie możliwości ubiegania się przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny o jednorazową zapomogę finansową.

O zapomogę taką mogą ubiegać uczniowie znajdujący się w szczególnych sytuacjach losowych. Wniosek o jednorazową zapomogę finansową wymaga pisemnego uzasadnienia oraz wymaga zaopiniowania przez wychowawcę klasy.

Poznań, dnia 19 lutego 2014 roku.
Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny

Szanowni Państwo,

w środę 19 lutego 2014 roku o godzinie 18.10, w sali nr 2 odbędzie się kolejne zebranie Rady Rodziców, na które serdecznie Państwa zapraszam.

Jacek Stokłosa
Przewodniczący Rady Rodziców