WYDARZENIE

DATA

Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu  (poczet sztandarowy i T. Kowalski)

1   września  (czwartek) 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 (dyrekcja, K. Nowakowski i kl. 3C, A. Mrula i kl. 3H)

1   września  (czwartek) 

Początek kiermaszu podręczników szkolnych (przed aulą od godz. 10.00 do 14.30)

5   września  (poniedziałek)

Spotkanie dyrekcji z uczniami klas IV w sprawie zasad i procedur maturalnych (w auli na 3 lekcji)

5   września  (poniedziałek)

Bieżące dokumentowanie życia szkolnego w Marynce i publikacja "Kroniki Marynki 2022-2023" (A. Kuc i kl. 2A)

przez cały rok szkolny

Udział wybranych klas w wykładach organizowanych przez Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu (A. Skibska)

przez cały rok szkolny

Marynkowe poniedziałki filmowe w kinie "Muza" - godz. 15.00 (J. Błach, T. Kowalski, A. Kuc i I. Okoń)

przez cały rok szkolny

Peregrynacje teatralno-muzealne (I. Okoń i zespół polonistów)   

przez cały rok szkolny

 Cykl wykładów dla klas humanistycznych w ramach współpracy z UAM (I. Okoń)

przez cały rok szkolny

Projekt "Medycyna w liceum" - wykłady i warsztaty dla klas biol-chem. (H. Skrzypczak i M. Jankowska)

przez cały rok szkolny

Międzyszkolne rozgrywki sportowe (J. Styskal i zespół nauczycieli WF)

przez cały rok szkolny

Projekt międzynarodowy Erasmus+ pt. S.A.V.E - Surviving Ancient Values of Europe (M. Rosińska)

1.09.2020 - 31.08.2023

Spotkanie dyrekcji z samorządem klas i opiekunem Kapituły Uczniowskiej (aula, na I dużej przerwie)

7   września   (środa)

Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas I (aula, godz.17.00)

8   września   (czwartek)

Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z rodzicami (godz.18.00)

8   września   (czwartek)

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców (aula, godz. 19.00)

8   września   (czwartek)

Zebranie studniówkowe przedstawicieli rodziców i maturzystów (wszyscy wychowawcy klas czwartych)

8   września   (czwartek)

Spotkanie zespołu nauczycieli i rodziców w sprawie programu wychowawczego szkoły (sala nr 2, godz. 18.00)

14   września   (środa)

Spotkania, wycieczki, wyjścia integracyjne dla uczniów klas I

16   września   (piątek)

Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 17 IX 1939 (M. Kortus)

17   września   (sobota)

Rocznica agresji ZSRS na Polskę - złożenie kwiatów pod "Dębem Pamięci" - godz. 11.00 (K. Mischke i kl. 1C)

19   września   (poniedziałek)

Udział pocztu sztandarowego i delegacji uczniów w uroczystościach Stow. "Katyń" Poznań (M. Jankowska i kl. 3D)

wg kalendarza organizatorów

Poznański festiwal kryminału GRANDA w "Marynce" (K. Zawodni-Żychlińska i kl. 1F)

23  września    (piątek)

Uroczystość pasowania i ślubowania uczniów klas I - godz. 17.00 (K. Matuszak i 2I)

23   września   (piątek)

Wybory do Kapituły Uczniowskiej (K. Mischke)

26   września   (poniedziałek)

Rocznica powstania PPP - uroczystości w Poznaniu  (poczet sztandarowy i M. Kozubiński)

27   września   (wtorek)

Rada Pedagogiczna: nadzór pedagogiczny i program wychowawczo-profilaktyczny  (godz. 15.30)

27   września   (wtorek)

Próbne matury CKE z przedmiotów obowiązkowych

28-30  września   (środa-piątek)

Projekt Erasmus+: wyjazd do Włoch (koordynacja: M. Rosińska)

3-7 października

 Szkolne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej (A. Mrula)

13   października  (czwartek)

Święto Komisji Edukacji Narodowej - I dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14   października  (piątek)

 Rada Pedagogiczna - omówienie wyników egzaminu maturalnego  (godz.15.30)

18   października  (wtorek)

Zaduszki szkolne - koncert w auli szkolnej (J. Błach i szkolni artyści)

27   października  (czwartek)

Zaduszki szkolne - wyjście na groby Zasłużonych (według ustalonego planu)

28   października  (piątek)

II dzień wolny od zajęć dydaktycznych ze względu na organizację pracy szkoły

31   października  (poniedziałek)

Wszystkich Świętych

1   listopada  (wtorek)

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w szkole (K. Moskiewicz + chętni uczniowie)

10   listopada  (czwartek)

Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach Święta Niepodległości (K. Berej)

11   listopada  (piątek)

Godzina informacyjna dla rodziców w formie zdalnej   (godz. 18.00) 

17   listopada  (czwartek)

Światowy Dzień Filozofii (D. Pawłowski)

17   listopada  (piątek)

Przedświąteczna wycieczka do Braunschweig (K. Zawodni-Żychlińska i P. Kurczewski)

10   grudnia    (sobota)

Próbne matury CKE z przedmiotów rozszerzonych

12-22  grudnia

Opłatek i Wigilia w szkole (ks. T. Baranowski, o. Ambroży)

22   grudnia    (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (J. Kiszka)

27  grudnia   (wtorek)

Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) - dzień ustawowo wolny od pracy

6  stycznia   (piątek)

Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr

10  stycznia   (wtorek)

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków - godz. 18.00 (dyrekcja szkoły, P. Kurczewski i kl. 2C)

13   stycznia   (piątek)

Studniówka klas IV (I. Okoń, H. Skrzypczak, E. Sidor-Banaszek, A. Domaradzka)

14  stycznia   (sobota)

Rada klasyfikacyjna po I semestrze   (godz. 15.30)

17  stycznia   (wtorek)

Wywiadówka (godz. 18.00) i godzina informacyjna po I semestrze (godz. 19.00)

19  stycznia   (czwartek)

Początek II semestru

23  stycznia   (poniedziałek)

Spotkanie dyrekcji szkoły z maturzystami (aula)

23  stycznia   (poniedziałek)

Ostateczna weryfikacja i podpisywanie deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV

26  stycznia   (czwartek)

Ferie zimowe

30 stycznia - 12 lutego

Projekt Erasmus+: wyjazd do Turcji (koordynacja - M. Rosińska)

13-17  lutego

Matury próbne

21-24  lutego  (wtorek-piątek)

Rada  analityczna  po I  semestrze  - godz. 15.30

28  lutego  (wtorek)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1  marca

Rekolekcje szkolne  (po 3 lekcji, księża)

8-10  marca

Udział uczniów w ogólnopoznańskiej pielgrzymce maturzystów (księża i inni chętni nauczyciele)

11  marca  (sobota)

Dzień Matematyki (P. Berda i kl. 2F)

14  marca  (wtorek)

Tydzień języków i kultury europejskiej (I. Kilon, kl. 1G oraz zespół nauczycieli języków obcych)

13-17  marca  

Szkolny Dzień Przedsiębiorczości (A. Mrula)

21 marca   (wtorek)

"Drzwi otwarte" dla kandydatów do szkoły - godz.17.00 (dyrekcja, K. Berej, kl. 2D + M. Dudek i M. Kulas oraz reprezentanci innych profili klas)

31 marca   (piątek)

Udział wybranych klas w Poznańskim Festiwalu Nauki

kwiecień 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11  kwietnia

Rocznica zbrodni katyńskiej  (obchody w Poznaniu: poczet sztandarowy i S. Justkowiak)

wg kalendarza organizatorów

Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas IV

18  kwietnia   (wtorek)

Rocznica powstania w getcie warszawskim (I. Okoń i kl. 4A)

19  kwietnia   (środa)

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas maturalnych i zdalna godzina informacyjna dla pozostałych rodziców

20  kwietnia   (czwartek)

Projekt Erasmus+: wizyta szkół partnerskich (koordynacja - M. Rosińska)

24-28 kwietnia

Rada  klasyfikacyjna dla uczniów klas IV    (godz. 15.30)

25  kwietnia   (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja - obchody w szkole (B. Hofa i kl. 1A)

28  kwietnia   (piątek)

Absolutorium dla uczniów klas IV - godz. 12.00 (B. Gębarowska i kl. 3F)

28  kwietnia   (piątek)

Dzień Flagi RP  (IV dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

2  maja   (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy, J. Błach  i kl. 1B)

3  maja   (środa)

Egzamin maturalny z j. polskiego na poziomie podstawowym (IV dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

4  maja   (czwartek)

Egzamin maturalny z j. obcych na poziomie podstawowym (V dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

5  maja   (piątek)

Sesja egzaminów ustnych (VI dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

22  maja   (poniedziałek)

Sesja egzaminów ustnych (VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

23  maja   (wtorek)

Wycieczka przedmiotowa do Tyrolu i Lichtensteinu (K. Zawodni-Żychlińska i P. Kurczewski)

24-27 maja (środa-sobota)

Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas I, II i III

7  czerwca   (środa)

Święto Bożego Ciała - dzień ustawowo wolny od pracy

8  czerwca (czwartek)

Piątek po Bożym Ciele (VIII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

9 czerwca (piątek)

Obóz językowy w Hiszpanii (Andaluzja)

 czerwiec

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I, II i III - godz. 15.30

14   czerwca (środa)

Dzień Zdrowego Stylu Życia (nauczyciele WF i biologii oraz K. Nowakowski i kl. 3C)

16  czerwca   (piątek)

Termin wycieczek klasowych i innych zorganizowanych wyjazdów  turystyczno-krajoznawczych

19-20-21  czerwca

Dzień sprzątania i porządkowania szkoły

22  czerwca

Zakończenie roku szkolnego (Ł. Raczkowski i kl. 3E)

23  czerwca   (piątek)

Ferie letnie

26  czerwca - 31 sierpnia

Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956  (poczet sztandarowy i E. Wąsik)

wg kalendarza organizatorów

Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu  (poczet sztandarowy i  M. Rzepecka)

1  września  (piątek)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024  (I. Kilon i kl. już 2G...)

1  września  (piątek)