Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i M. Rzepecka)

1 września (piątek)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 (dyrekcja szkoły, I.Kilon i kl. 2G)

4 września (poniedziałek)

Spotkanie dyrekcji z samorządem klas i opiekunem Kapituły Uczniowskiej (aula, na I dużej przerwie)

8 września (piątek)

Spotkanie dyrekcji z uczniami klas IV w sprawie zasad i procedur maturalnych (w auli na 6 lekcji)

11 września (poniedziałek)

Bieżące dokumentowanie życia szkolnego w Marynce i publikacja "Kroniki Marynki 2023-2024" (A. Kuc i kl. 3A)

przez cały rok szkolny

Udział wybranych klas w wykładach organizowanych przez Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu (A. Skibska)

przez cały rok szkolny

Marynkowe poniedziałki filmowe w kinie "Muza" - godz. 15.00 (J. Błach, T. Kowalski, A. Kuc i I. Okoń)

przez cały rok szkolny

Peregrynacje teatralno-muzealne (I. Okoń i zespół polonistów)

przez cały rok szkolny

Cykl wykładów i projektów dla klas humanistycznych w ramach współpracy z UAM (T. Kowalski)

przez cały rok szkolny

"Nowe horyzonty edukacji filmowej", kino "Muza" (klasy humanistyczne (J. Błach, T. Kowalski, A. Kuc i I. Okoń)

przez cały rok szkolny

Zajęcia na Uniwersytecie Medycznym dla klas biologicznych (M. Jankowska i K. Kosiba)

przez cały rok szkolny

Zajęcia w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (M. Jankowska i K. Kosiba)

przez cały rok szkolny

Międzyszkolne rozgrywki sportowe (J. Styskal i zespół nauczycieli WF)

przez cały rok szkolny

Wykłady i warsztaty w ramach współpracy patronackiej z Wydziałem Fizyki UAM dla klas mat-fiz (F. Reinholz)

przez cały rok szkolny

Wykłady i warsztaty dla klas humanistycznych (B. Hofa)

przez cały rok szkolny

Wyjścia i wyjazdy do centrów nauki (nauczyciele przedmiotów ścisłych)

przez cały rok szkolny

Wyjścia i wyjazdy do muzeów i miejsc historycznych (nauczyciele przedmiotów humanistycznych)

przez cały rok szkolny

Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas I (aula, godz.17.00)

14 września (czwartek)

Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z rodzicami (godz.18.00)

14 września (czwartek)

Zebranie studniówkowe przedstawicieli rodziców i maturzystów (wszyscy wychowawcy klas czwartych, godz. 19.00)

14 września (czwartek)

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców (aula, godz. 19.30)

14 września (czwartek)

Spotkania, wycieczki, wyjścia integracyjne dla uczniów klas I

15 września (piątek)

Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 17 IX 1939 (M. Kulas)

17 września (niedziela)

Rocznica agresji ZSRS na Polskę - złożenie kwiatów pod "Dębem Pamięci" - godz. 11.00 (E. Sidor-Banaszek i k

18 września (poniedziałek)

Spotkanie zespołu nauczycieli i rodziców w sprawie programu wychowawczego szkoły (sala nr 2, godz. 18.00)

20 września (środa)

Udział pocztu sztandarowego i delegacji uczniów w uroczystościach Stow. "Katyń" Poznań (K. Matuszak i kl. 3I)

22 września (piątek)

Poznański festiwal kryminału GRANDA w "Marynce" (K. Zawodni-Żychlińska i kl. 2F)

22 września (piątek)

Uroczystość pasowania i ślubowania uczniów klas I - godz. 17.00 (P. Berda i 3F)

22 września (piątek)

Wybory do Kapituły Uczniowskiej (K. Mischke i kl. 2C)

25 września (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna: nadzór pedagogiczny i program wychowawczo-profilaktyczny (godz. 15.30)

26 września (wtorek)

Rocznica powstania PPP - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i ks. T. Baranowski)

27 września (środa)

Spotkanie z p. W. Bogajewskim ze Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich i wykład na temat tragedii w Katyniu

27 września (środa)

Wyjazd do Centrum Pojednania w Krzyżowej – projekt „Ukradzione dzieci” (K. Moskiewicz i chętni uczniowie)

8-15 października

Plener w Obrzycku – realizacja projektu „Warto tłumaczyć architekturę” (A. Skibska, E. Wąsik i kl 2B)

październik

Szkolne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej – I dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 października (piątek)

Rada Pedagogiczna - omówienie wyników egzaminu maturalnego (godz.15.30)

17 października (wtorek)

Zaduszki szkolne - koncert w auli szkolnej (J. Błach i szkolni artyści)

30 października (poniedziałek

Zaduszki szkolne - wyjście na groby Zasłużonych (według ustalonego planu)

27-31 października

Wszystkich Świętych

1 listopada (środa)

II i III dzień wolny od zajęć dydaktycznych ze względu na organizację pracy szkoły

2-3 listopada (czwartek-piątek

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w szkole (B. Hofa, kl. 2A, chór szkolny)

10 listopada (piątek)

Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach Święta Niepodległości (J. Styskal)

11 listopada (sobota)

Godzina informacyjna dla rodziców w formie zdalnej (godz. 18.00)

16 listopada (czwartek)

Światowy Dzień Filozofii (D. Pawłowski)

16 listopada (czwartek)

Przedświąteczna wycieczka do Hamburga (K. Zawodni-Żychlińska i P. Kurczewski)

15-16 grudnia (piątek-sobota)

Opłatek i Wigilia w szkole (ks. T. Baranowski, o. Ambroży)

22 grudnia (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (J. Kiszka)

27 grudnia (środa)

Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr

9 stycznia (wtorek)

Przegląd Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej (ks. T. Baranowski)

12 stycznia (piątek)

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków - godz. 18.00 (dyrekcja szkoły, J. Błach i kl. 2B)

12 stycznia (piątek)

Rada klasyfikacyjna po I semestrze (godz. 15.30)

16 stycznia (wtorek)

Wywiadówka (godz. 18.00) i godzina informacyjna po I semestrze (godz. 19.00) i świąteczny koncert chóru o 19.30

18 stycznia (czwartek)

Początek II semestru

22 stycznia (poniedziałek)

Studniówka klas IV (wychowawcy klas IV)

27 stycznia (sobota)

Spotkanie dyrekcji szkoły z maturzystami (6 lekcja, aula)

29 stycznia (poniedziałek)

Ostateczna weryfikacja i podpisywanie deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV

1-2 lutego (czwartek-piątek)

Matury próbne

5-9 lutego (pon. - piątek)

Ferie zimowe

12-25 lutego

Rada analityczna po I semestrze - godz. 15.30

27 lutego (wtorek)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (poczet sztandarowy i K. Berej i kl. 3D)

1 marca (piątek)

Rekolekcje szkolne (po 5 lekcji, księża)

13-15 marca

Udział uczniów w ogólnopoznańskiej pielgrzymce maturzystów (księża i inni chętni nauczyciele)

marzec

Dzień Matematyki (D. Sibilska i kl. matematyczne)

14 marca (czwartek)

Szkolny Dzień Przedsiębiorczości dla klas II (A. Mrula)

21 marca (czwartek)

Wiosenna przerwa świąteczna

28 III - 2 IV

Koncert chóru „Wiosna w Marynce” (ks. T. Baranowski)

11 kwietnia (czwartek)

"Drzwi otwarte" dla kandydatów do szkoły - godz.17.00 (dyrekcja, K. Zawodni-Żychlińska + 2F i P. Kurczews

12 kwietnia (piątek)

Rocznica zbrodni katyńskiej (obchody w Poznaniu: poczet sztandarowy i M. Kozubiński)

13 kwietnia (sobota)

Udział wybranych klas w Poznańskim Festiwalu Nauki

kwiecień 2023 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas IV

16 kwietnia (wtorek)

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas maturalnych i zdalna godzina informacyjna dla pozostałych rodziców

18 kwietnia (czwartek)

Rocznica powstania w getcie warszawskim (T. Kowalski i kl. 1A)

19 kwietnia (piątek)

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV (godz. 15.30)

23 kwietnia (wtorek)

Absolutorium dla uczniów klas IV - godz. 12.00 (A. Kuc i kl. 3A)

26 kwietnia (piątek)

Wycieczka przedmiotowa do Paryża (K. Berej)

27 kwietnia - 1 maja

Święto Konstytucji 3 Maja - obchody w szkole (E. Wąsik i kl. 1B)

30 kwietnia (wtorek)

Dzień Flagi RP (IV dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

2 maja (czwartek)

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy, M. Kortus i kl. 1G)

3 maja (piątek)

Egzamin maturalny z j. polskiego na poziomie podstawowym

7 maja (wtorek)

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym

8 maja (środa)

Egzamin maturalny z j. obcych na poziomie podstawowym (V dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

9 maja (czwartek)

Egzaminy maturalne (VI dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

10 maja (piątek)

Sesja egzaminów ustnych (VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

22 maja (środa)

Sesja egzaminów ustnych (VIII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

23 maja (czwartek)

Sesja egzaminów ustnych (IX dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

24 maja (piątek)

Wyjazd językowy do Rheinland i Luksemburga ( K. Zawodni-Żychlińska oraz P. Kurczewski)

25 – 29 maja

Święto Bożego Ciała - dzień ustawowo wolny od pracy

30 maja (czwartek)

Piątek po Bożym Ciele (X dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

31 maja (piątek)

Obóz językowy w Hiszpanii (M. Rzepecka, Walencia)

2 – 9 czerwca

Obóz sportowy na Helu (S. Justkowiak)

3 – 7 czerwca

Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas I, II i III

5 czerwca (środa)

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I, II i III - godz. 15.30

12 czerwca (środa)

Dzień Zdrowego Stylu Życia (nauczyciele WF i biologii + I. Kilon z kl. 2G i A. Domaradzka z kl. 1I)

14 czerwca (piątek)

Termin wycieczek klasowych i innych zorganizowanych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych

17-18-19 czerwca

Dzień sprzątania i porządkowania szkoły

20 czerwca

Zakończenie roku szkolnego (A. Skibska i kl. 1C)

21 czerwca (piątek)

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia

Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i D. Pawłowski)

1 września (niedziela)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025 (K. Kosiba i kl. już 2D...)

2 września (poniedziałek)