Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i M. Rzepecka)

1 września (piątek)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 (dyrekcja szkoły, I.Kilon i kl. 2G)

4 września (poniedziałek)

Spotkanie dyrekcji z samorządem klas i opiekunem Kapituły Uczniowskiej (aula, na I dużej przerwie)

8 września (piątek)

Spotkanie dyrekcji z uczniami klas IV w sprawie zasad i procedur maturalnych (w auli na 6 lekcji)

11 września (poniedziałek)

Bieżące dokumentowanie życia szkolnego w Marynce i publikacja "Kroniki Marynki 2023-2024" (A. Kuc i kl. 3A)

przez cały rok szkolny

Udział wybranych klas w wykładach organizowanych przez Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu (A. Skibska)

przez cały rok szkolny

Marynkowe poniedziałki filmowe w kinie "Muza" - godz. 15.00 (J. Błach, T. Kowalski, A. Kuc i I. Okoń)

przez cały rok szkolny

Peregrynacje teatralno-muzealne (I. Okoń i zespół polonistów)

przez cały rok szkolny

Cykl wykładów i projektów dla klas humanistycznych w ramach współpracy z UAM (T. Kowalski)

przez cały rok szkolny

"Nowe horyzonty edukacji filmowej", kino "Muza" (klasy humanistyczne (J. Błach, T. Kowalski, A. Kuc i I. Okoń)

przez cały rok szkolny

Zajęcia na Uniwersytecie Medycznym dla klas biologicznych (M. Jankowska i K. Kosiba)

przez cały rok szkolny

Zajęcia w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (M. Jankowska i K. Kosiba)

przez cały rok szkolny

Międzyszkolne rozgrywki sportowe (J. Styskal i zespół nauczycieli WF)

przez cały rok szkolny

Wykłady i warsztaty w ramach współpracy patronackiej z Wydziałem Fizyki UAM dla klas mat-fiz (F. Reinholz)

przez cały rok szkolny

Wykłady i warsztaty dla klas humanistycznych (B. Hofa)

przez cały rok szkolny

Wyjścia i wyjazdy do centrów nauki (nauczyciele przedmiotów ścisłych)

przez cały rok szkolny

Wyjścia i wyjazdy do muzeów i miejsc historycznych (nauczyciele przedmiotów humanistycznych)

przez cały rok szkolny

Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas I (aula, godz.17.00)

14 września (czwartek)

Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z rodzicami (godz.18.00)

14 września (czwartek)

Zebranie studniówkowe przedstawicieli rodziców i maturzystów (wszyscy wychowawcy klas czwartych, godz. 19.00)

14 września (czwartek)

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców (aula, godz. 19.30)

14 września (czwartek)

Spotkania, wycieczki, wyjścia integracyjne dla uczniów klas I

15 września (piątek)

Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach rocznicy 17 IX 1939 (M. Kulas)

17 września (niedziela)

Rocznica agresji ZSRS na Polskę - złożenie kwiatów pod "Dębem Pamięci" - godz. 11.00 (E. Sidor-Banaszek i k

18 września (poniedziałek)

Spotkanie zespołu nauczycieli i rodziców w sprawie programu wychowawczego szkoły (sala nr 2, godz. 18.00)

20 września (środa)

Udział pocztu sztandarowego i delegacji uczniów w uroczystościach Stow. "Katyń" Poznań (K. Matuszak i kl. 3I)

22 września (piątek)

Poznański festiwal kryminału GRANDA w "Marynce" (K. Zawodni-Żychlińska i kl. 2F)

22 września (piątek)

Uroczystość pasowania i ślubowania uczniów klas I - godz. 17.00 (P. Berda i 3F)

22 września (piątek)

Wybory do Kapituły Uczniowskiej (K. Mischke i kl. 2C)

25 września (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna: nadzór pedagogiczny i program wychowawczo-profilaktyczny (godz. 15.30)

26 września (wtorek)

Rocznica powstania PPP - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i ks. T. Baranowski)

27 września (środa)

Spotkanie z p. W. Bogajewskim ze Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich i wykład na temat tragedii w Katyniu

27 września (środa)

Wyjazd do Centrum Pojednania w Krzyżowej – projekt „Ukradzione dzieci” (K. Moskiewicz i chętni uczniowie)

8-15 października

Plener w Obrzycku – realizacja projektu „Warto tłumaczyć architekturę” (A. Skibska, E. Wąsik i kl 2B)

październik

Szkolne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej – I dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 października (piątek)

Rada Pedagogiczna - omówienie wyników egzaminu maturalnego (godz.15.30)

17 października (wtorek)

Zaduszki szkolne - koncert w auli szkolnej (J. Błach i szkolni artyści)

30 października (poniedziałek

Zaduszki szkolne - wyjście na groby Zasłużonych (według ustalonego planu)

27-31 października

Wszystkich Świętych

1 listopada (środa)

II i III dzień wolny od zajęć dydaktycznych ze względu na organizację pracy szkoły

2-3 listopada (czwartek-piątek

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w szkole (B. Hofa, kl. 2A, chór szkolny)

10 listopada (piątek)

Udział pocztu sztandarowego w poznańskich uroczystościach Święta Niepodległości (J. Styskal)

11 listopada (sobota)

Godzina informacyjna dla rodziców w formie zdalnej (godz. 18.00)

16 listopada (czwartek)

Światowy Dzień Filozofii (D. Pawłowski)

16 listopada (czwartek)

Przedświąteczna wycieczka do Hamburga (K. Zawodni-Żychlińska i P. Kurczewski)

15-16 grudnia (piątek-sobota)

Opłatek i Wigilia w szkole (ks. T. Baranowski, o. Ambroży)

22 grudnia (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (J. Kiszka)

27 grudnia (środa)

Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr

9 stycznia (wtorek)

Przegląd Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej (ks. T. Baranowski)

12 stycznia (piątek)

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków - godz. 18.00 (dyrekcja szkoły, J. Błach i kl. 2B)

12 stycznia (piątek)

Rada klasyfikacyjna po I semestrze (godz. 15.30)

16 stycznia (wtorek)

Wywiadówka (godz. 18.00) i godzina informacyjna po I semestrze (godz. 19.00) i świąteczny koncert chóru o 19.30

18 stycznia (czwartek)

Początek II semestru

22 stycznia (poniedziałek)

Studniówka klas IV (wychowawcy klas IV)

27 stycznia (sobota)

Spotkanie dyrekcji szkoły z maturzystami (6 lekcja, aula)

29 stycznia (poniedziałek)

Ostateczna weryfikacja i podpisywanie deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV

1-2 lutego (czwartek-piątek)

Matury próbne

5-9 lutego (pon. - piątek)

Ferie zimowe

12-25 lutego

Rada analityczna po I semestrze - godz. 15.30

27 lutego (wtorek)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (poczet sztandarowy i K. Berej i kl. 3D)

1 marca (piątek)

Rekolekcje szkolne (po 5 lekcji, księża)

13-15 marca

Udział uczniów w ogólnopoznańskiej pielgrzymce maturzystów (księża i inni chętni nauczyciele)

marzec

Dzień Matematyki (D. Sibilska i kl. matematyczne)

14 marca (czwartek)

Szkolny Dzień Przedsiębiorczości dla klas II (A. Mrula)

21 marca (czwartek)

Wiosenna przerwa świąteczna

28 III - 2 IV

Koncert chóru „Wiosna w Marynce” (ks. T. Baranowski)

11 kwietnia (czwartek)

"Drzwi otwarte" dla kandydatów do szkoły - godz.17.00 (dyrekcja, K. Zawodni-Żychlińska + 2F i P. Kurczews

12 kwietnia (piątek)

Rocznica zbrodni katyńskiej (obchody w Poznaniu: poczet sztandarowy i M. Kozubiński)

13 kwietnia (sobota)

Udział wybranych klas w Poznańskim Festiwalu Nauki

kwiecień 2023 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas IV

16 kwietnia (wtorek)

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas maturalnych i zdalna godzina informacyjna dla pozostałych rodziców

18 kwietnia (czwartek)

Rocznica powstania w getcie warszawskim (T. Kowalski i kl. 1A)

19 kwietnia (piątek)

Mariany (A. Kuc i kl. 3A

20 kwietnia (sobota)

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV (godz. 15.30)

23 kwietnia (wtorek)

Absolutorium dla uczniów klas IV - godz. 12.00 (A. Kuc i kl. 3A)

26 kwietnia (piątek)

Wycieczka przedmiotowa do Paryża (K. Berej)

27 kwietnia - 1 maja

Święto Konstytucji 3 Maja - obchody w szkole (E. Wąsik i kl. 1B)

30 kwietnia (wtorek)

Dzień Flagi RP (IV dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

2 maja (czwartek)

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy, M. Kortus i kl. 1G)

3 maja (piątek)

Egzamin maturalny z j. polskiego na poziomie podstawowym  (V dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

7 maja (wtorek)

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym  (VI dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

8 maja (środa)

Egzamin maturalny z j. obcych na poziomie podstawowym (VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

9 maja (czwartek)

Sesja egzaminów ustnych (VIII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

23 maja (czwartek)

Sesja egzaminów ustnych (IX dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

24 maja (piątek)

Wyjazd językowy do Rheinland i Luksemburga ( K. Zawodni-Żychlińska oraz P. Kurczewski)

25 – 29 maja

Święto Bożego Ciała - dzień ustawowo wolny od pracy

30 maja (czwartek)

Piątek po Bożym Ciele (X dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

31 maja (piątek)

Obóz językowy w Hiszpanii (M. Rzepecka, Walencia)

2 – 9 czerwca

Obóz sportowy na Helu (S. Justkowiak)

3 – 7 czerwca

Ostateczny termin wystawiania ocen dla klas I, II i III

5 czerwca (środa)

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I, II i III - godz. 15.30

12 czerwca (środa)

Dzień Zdrowego Stylu Życia (nauczyciele WF i biologii + I. Kilon z kl. 2G i A. Domaradzka z kl. 1I)

14 czerwca (piątek)

Termin wycieczek klasowych i innych zorganizowanych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych

17-18-19 czerwca

Dzień sprzątania i porządkowania szkoły

20 czerwca

Zakończenie roku szkolnego (A. Skibska i kl. 1C)

21 czerwca (piątek)

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia

Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i D. Pawłowski)

1 września (niedziela)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025 (K. Kosiba i kl. już 2D...)

2 września (poniedziałek)