Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz czytelni w czasie pandemii.

 

  1. Osoby przebywające w bibliotece szkolnej w celu wypożyczenia/oddania książek, mają obowiązek mieć na twarzy maseczkę, zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do pomieszczenia biblioteki, a także zachować niezbędny odstęp od pracowników biblioteki oraz innych użytkowników.
  2. Wolny dostęp do zbiorów zostaje ograniczony. W przypadku chęci wypożyczenia książek, są one przynoszone bezpośrednio przez pracownika biblioteki. W przypadku chęci korzystania z materiałów naukowych w czytelni, jest to możliwe jedynie po uprzedniej dezynfekcji rąk przez użytkownika.
  3. Po każdej przerwie, w czasie której były wypożyczane/oddawane książki, blat stołu, na którym leżały woluminy zostaje zdezynfekowany.
  4. Książki, płyty DVD oraz wszystkie inne materiały wypożyczane z biblioteki szkolnej podlegają kwarantannie. Wynosi ona odpowiednio: 3 dni w przypadku płyt DVD, oraz 2 dni w przypadku książek i innych materiałów papierowych.
  5. Książki oraz płyty DVD odbywają kwarantannę w wydzielonej części biblioteki, do której dostęp mają jedynie jej pracownicy.
  6. Wszyscy pracownicy biblioteki obowiązkowo dezynfekują ręce po przyjściu do pracy, po jej zakończeniu, a także przed i po każdej przerwie, w czasie której były wypożyczane/oddawane książki.
  7. Użytkownicy czytelni mają obowiązek mieć na twarzy maseczkę, aż do chwili zajęcia miejsca siedzącego. Wówczas mogą zdjąć maseczkę, lecz nadal mają obowiązek zakładać ją w przypadku jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z pracownikami biblioteki oraz innymi użytkownikami.
  8. Użytkownicy czytelni zobowiązani są do zachowania bezpiecznego odstępu od innych użytkowników pomieszczenia.
  9. W czasie, gdy pomieszczenia biblioteki oraz czytelni są otwarte dla użytkowników, podlegają stałemu wietrzeniu oraz dezynfekcji.
  10. Na czas pandemii możliwość korzystania ze Szkolnego Centrum Komputerowego zostaje zawieszona do odwołania.