Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której utworzona została specjalna zakładka:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/.

 

 1. Plakat informacyjny ze skrótem wytycznych CKE, MEiN i GIS
 2. Pismo dla wychowawców klas III o niezbędnych procedurach organizacyjnych przed egzaminami
 3. Zdjęcie z planem sytuacyjnym zbiórki maturzystów na boisku do koszykówki
 4. Skrót wytycznych CKE dotyczących organizacji i przebiegu tegorocznych egzaminów maturalnych
 5. Wyciąg z przepisów CKE: Czynności niezbędne przed, w trakcie i po egzaminie maturalnym
 6. Wyciąg z przepisów CKE: Zadania przewodniczącego i członków Zespołu Nadzorującego
 7. Wyciąg z przepisów CKE: Organizacja, procedury i sposób przeprowadzenia egzaminu z informatyki
 8. Skład Zespołów Nadzorujących egzaminy pisemne podczas sesji wiosennej w 2022r. w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu