Język polski:

 • mgr Jolanta Błach
 • mgr Aneta Cierechowicz
 • dr Tomasz Kowalski
 • mgr Agnieszka Kuc
 • mgr Ireneusz Okoń

Język angielski:

 • mgr Anna Domaradzka
 • mgr Beata Gębarowska
 • mgr Izabela Kilon
 • lic Piotr Matczak
 • mgr Katarzyna Matuszak
 • mgr Marzena Rosińska
 • mgr Agata Skibska

Język niemiecki:

 • mgr Paweł Kurczewski
 • mgr Katarzyna Zawodni Żychlińska

Język francuski:

 • mgr Jolanta Kiszka
 • mgr Karolina Berej

Język hiszpański:

 • mgr Alicja Bilicka-Jaranowska
 • mgr Monika Rzepecka

Historia i Wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Przemysław Bandel
 • mgr Bogusława Hofa
 • dr Katarzyna Moskiewicz
 • mgr Jerzy Sokół - dyrektor szkoły

Informatyka:

 • mgr Piotr Berda
 • dr Przemysław Garsztka
 • mgr inż. Wojciech Roszczyński
 • mgr inż. Grzegorz Telman
 • mgr inż. Bożena Wieczerzycka

Matematyka:

 • mgr Piotr Berda
 • dr Mieczysław Kulas
 • dr Krzysztof Nowakowski
 • mgr Irena Promińska
 • mgr Danuta Sibilska
 • mgr Edyta Sidor - Banaszek

Fizyka:

 • dr Magdalena Pankowska
 • mgr Iwona Plich-Sitarz
 • dr Filip Reinholz - wicedyrektor szkoły

Chemia:

 • mgr Magdalena Ignacik
 • mgr Kinga Mischke

Biologia:

 • mgr Milena Jankowska
 • mgr Karolina Kosiba

Geografia:

 • mgr Marzanna Kortus
 • mgr Anna Mrula

Biznes i zarządzanie:

 • mgr Jolanta Kiszka
 • mgr Anna Mrula

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Karolina Berej

Wychowanie Fizyczne:

 • mgr Stella Justkowiak
 • mgr Mikołaj Kozubiński
 • mgr Agnieszka Sobczyk
 • mgr Jerzy Styskal

Religia:

 • ks. Tadeusz Baranowski
 • ks. dr Jarosław Okroy - o. Ambroży

Filozofia

 • mgr Dariusz Pawłowski

Architektura i sztuka

 • mgr Ewa Wąsik

Nauczyciel bibliotekarz:

 • mgr Jolanta Kiszka
 • mgr Dariusz Pawłowski
 • mgr Ewa Wąsik

Psycholog:

 • mgr Małgorzata Dudek
 • dr Joanna Matejczuk

 

Klasa Wychowawca
1 A dr Tomasz Kowalski
1 B mgr Ewa Wąsik
1 C mgr Agata Skibska
1 D mgr Karolina Kosiba
1 F mgr Edyta Sodir-Banaszek
1 G mgr Marzanna Kortus
1 I mgr Anna Domaradzka

 

 

 

Klasa Wychowawca
2 A mgr Boguslawa Hofa
2 B mgr Jolanta Błach
2 C mgr Kinga Mischke
2 F mgr Katarzyna Zawodni-Żychlińska
2 G mgr Izabela Kilon

 

 

Klasa Wychowawca
3 A mgr Agnieszka Kuc
3 C mgr Paweł Kurczewski
3 D mgr Karolina Berej
3 F mgr Piotr Berda
3 I mgr Katarzyna Matuszak

 

 

Klasa Wychowawca
4 A mgr Przemysław Bandel
4 C dr Krzysztof Nowakowski
4 D mgr Milena Jankowska
4 E dr Filip Reinholz
4 F mgr Beata Gębarowska
4 H mgr Anna Mrula