Patronat Wydziału Fizyki UAM
Patronat Wydziału Anglistyki UAM
Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Patronat Wydziału Filologii Germańskiej UAM
Patronat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Patronat Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  Patronat Wydziału Biologii UAM
  Patronat Uniwersytetu Medycznego
  Patronat Wydziału Fizyki UAM
  Patronat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Patronat Wydziału Matematyki UAM

Projekt "Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych"

  Regulamin uczestnictwa w projekcie
  Zaproszenie do udziału w konferencji
  Program konferencji