Dodatkowe procedury profilaktyczne w Liceum św. Marii Magdaleny obowiązujące od 1 września 2021 r.