Kultura wschodnich sąsiadów

Odsłona 1. rok szk. 2008/09 - ROSJA

Do Moskwy, do Moskwy (Irina Trzy siostry Czechow)

Cytaty intencyjne

I tam są ludzie - i tam mają duszę

Juliusz Słowacki Hymn…

 

Musimy odważnie pójść linią Giedroycia i także w ten sposób starać się pozyskiwać zaufanie naszych sąsiadów. Być może łatwiej jest nam być Europejczykami niż Środkowoeuropejczykami. Znamy Mozarta i Szekspira, czujemy się częścią kultury Zachodu, a nie znamy Szewczenki, Cziurlonisa, Baranauskasa. Nie znamy wspaniałej kultury naszych sąsiadów.

Ale myślę, że powoli to przełamujemy [w LO św.Marii Magdaleny też?!]

Giedroyć, tak jaki i Mieroszewski postulowali przekształcenie Polski z przedmurza w pomost. Według nich nasz kraj miałby się stać takim pomostem, bramą prowadzącą ze wschodu na zachód.

Krzysztof Czyżewski
laureat Nagrody im. J. Giedroycia, 2008
prezes Ośrodka Pogranicze w Sejnach

 

W ramach prób przełamywania stereotypów/poznawania kultury sąsiadów zza wschodniej granicy [w następnych latach planowane są spotkania z historią/kulturą/duchowością Litwy/Ukrainy/Białorusi] proponujemy:

SPEKTAKLE TEATRALNE

 • Martwa królewna Teatr Polski [9 listopada]
 • Wujaszek Wania Teatr Nowy [12 listopada]
 • w planach: m.in. Dama pikowa i Eugeniusz Oniegin w reż. M. Trelińskiego Warszawa Opera Narodowa

FILMY

 • Andrej Rublow w reż. A.Tarkowskiego kino Muza [29.11] godz. 20.00 - zapisy u polonistów
 • W późniejszym terminie m.in. Wyspa oraz rosyjskie/radzieckie filmy klasyczne i współczesne w ramach Maratonów Filmowych [patrz zakładka Maratony Filmowe]

DZIEŃ ROSYJSKI - KULTURA/JĘZYK
15 grudnia 2008 (poniedziałek)

WYKŁADY, SPOTKANIA – AULA

9.00‑10.30 Petersburg Dostojewskiego dr Dorota Jewdokimow (Instytut Kulturoznawstwa UAM) 1a, 1b, 1c, 2b, 3a, 3b, 3f + olimpijczycy z 2a
11.00‑12.30 Poezja samizdatu dr Jerzy Czech (tłumacz literatury rosyjskiej, poeta) 2a, 3a, 3b + olimpijczycy z 2b
12.45‑14.15 Konrad i Raskolnikow odrzucają Boga (?) prof. dr hab. Jerzy Fiećko (Instytut Filologii Polskiej UAM) 2a, 2b + olimpijczycy z 3a, 3b

 

LEKCJA JĘZYKA ROSYJSKIEGO - s. 112

Tomasz Monczyński (student III roku fil. rosyjskiej UAM)

 • 5. lekcja - kl. 2b;
 • 6. lekcja - kl. 1b;
 • 7. lekcja - kl. 1a;
 • 8. lekcja - chętni

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ok. 14.30 – 16.00

 • prof. Jolanta Błach - Poezja Josifa Brodskiego [inny termin/styczeń]
 • prof. Elżbieta Sośnicka - Proza Wiktora Pielewina
 • prof. Anna Piesiak-Robak - Giedroyc i „Kultura” wobec Wschodu
 • prof. Tomasz Kowalski - Czechow a współczesny teatr i dramat polski

PREZENTACJE UCZNIÓW (+ dyskusja?) – opieka prof. Ireneusz Okoń

 • Rosja w oczach młodych geografów
 • Od Rublowa do Kandinsky’ego - sztuka rosyjska
 • Rosja w tekstach Ryszarda Kapuścińskiego
 • Balet rosyjski - wybrane zagadnienia
 • Kino rosyjskie

16.00 - …

 • PISANIE IKON W GALERII – prof. Janina Karczewska-Nowak
 • KINO ROSYJSKIE – pokaz filmu-niespodzianki