• Leon Przyłuski (1789-1865) – wychowanek Gimnazjum św. Marii Magdaleny, arcybiskup poznańsko-gnieźnieński i prymas Polski 1845-1865
 • Ignacy Prądzyński (1792-1850) – wychowanek GMM; dowódca wojsk polskich w bitwie pod Iganiami
 • Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – wychowanek GMM (przyjęty do klasy V, następnie naukę pobierał w szkole pijarów); uczestnik powstania listopadowego; badacz Australii i Tasmanii
 • Karol Marcinkowski (1800-1846) – wychowanek GMM; chirurg i ginekolog; uczestnik powstania listopadowego, więzień polityczny, filantrop, współtwórca pracy organicznej
 • Gustaw Potworowski (1800-1860) – wychowanek GMM; działacz polityczny i gospodarczy
 • Jan Konstanty Żupański (1804-1883) – wychowanek GMM; tłumacz z języka niemieckiego dzieł ekonomicznych, księgarz, wydawca, działacz kulturalny
 • Ludwik Gąsiorowski (1807-1863) – wychowanek GMM; lekarz i historyk medycyny
 • dr Karol Libelt (1807-1875) – wychowanek GMM; filozof, naukowiec i publicysta; uczestnik powstania listopadowego, działacz niepodległościowy; przywódca polityczny
 • Teodor Teofil Matecki (1810-1886) – wychowanek GMM; lekarz, działacz społeczny, członek PTPN, inicjator wystawienia pomnika Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Hipolit Cegielski (1813-1868) – wychowanek GMM; filozof, nauczyciel; wydawca, przywódca polityczny, działacz społeczny, przemysłowiec
 • Maksymilian Jackowski (1815-1905) – wychowanek GMM (odszedł w klasie IV); działacz społeczny i gospodarczy, propagator pracy organicznej
 • Robert Remak (1815-1865) – wychowanek GMM; histolog (odkrywca włókien Remaka), współtwórca embriologii i nowoczesnej elektroterapii
 • dr Marceli Motty (1818-1898) – wychowanek GMM; filozof; nauczyciel, działacz społeczny, pisarz
 • Władysław Niegolewski (1819-1885) – wychowanek GMM; współorganizator nieudanego ataku na Cytadelę w Poznaniu w 1846 r.; działacz społeczny i polityczny, zasłużony w walce o obronę języka i religii w zaborze pruskim
 • prof. dr hab. Antoni Małecki (1821-1913) – wychowanek GMM; filolog klasyczny, historyk literatury, mediewista, językoznawca, heraldyk, dramaturg, rektor Uniwersytetu Lwowskiego 1872 - 1873; poseł na sejm krajowy galicyjski, dożywotni członek austriackiej Izby Panów od 1881 r.
 • Edmund Taczanowski (1822-1879) – wychowanek GMM; generał, uczestnik walk niepodległościowych, dowódca powstańczy w czasie powstania styczniowego
 • Kazimierz Kantak (1824-1886) – wychowanek GMM; więzień polityczny, zwolniony po procesie berlińskim w 1847 r.; uczestnik powstania wielkopolskiego, poseł Sejmu Pruskiego
 • Leon Wegner (1824-1873) – wychowanek GMM; ekonomista, historyk, jeden z twórców Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Kazimierz Jarochowski (1828-1888) – wychowanek GMM; historyk, publicysta "Dziennika Poznańskiego", współzałożyciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; poseł Sejmu Pruskiego
 • Józef Cybichowski (1828-1887) - wychowanek GMM; biskup gnieźnieński 1867 i poznański 1868, więziony 1875-7, bronił polskich praw narodowych
 • Jan Kanty Działyński (1829-1880) – wychowanek GMM; uczestnik powstania wielkopolskiego; działacz spoleczny, gospodarczy i naukowy
 • Kazimierz Chłapowski (1832-1916) – wychowanek GMM; działacz społeczny; członek Izby Panów Parlamentu Rzeszy
 • ks. Augustyn Szamarzewski (1832-1891) – wychowanek GMM; więzień polityczny, działacz gospodarczy i społeczny, obrońca języka ojczystego
 • Edward Likowski (1836-1915) – wychowanek GMM; arcybiskup poznańsko-gnieźnieński i prymas Polski 1914-1915
 • prof. Józef Rivoli (1838-1926) - wychowanek GMM; nestor leśnictwa polskiego, doktor h.c. nauk leśnych, profesor geografji leśnictwa i ogólnej hodowli lasu Uniwersytetu Poznańskiego
 • dr Roman Szymański (1840-1908) – wychowanek GMM; filozof; działacz polityczny, powstaniec styczniowy, publicysta, redaktor "Orędownika"
 • ks. abp Florian Stablewski (1841-1906) – wychowanek GMM; arcybiskup poznańsko-gnieźnieński i prymas Polski 1891-1906, poseł Sejmu Pruskiego
 • dr Zygmunt Celichowski (1845-1923) – wychowanek GMM; działacz społeczny, bibliotekarz, historyk, wydawca
 • Józef Kościelski (1845-1911) – wychowanek GMM (maturę zdał w Braniewie); poeta i dramaturg, poseł sejmu pruskiego i Parlamentu Rzeszy, działacz społeczny i kulturalny
 • Roman May (1846-1887) – wychowanek GMM; chemik, nauczyciel, działacz społeczny, przemysłowiec
 • Stanisław Jerzykowski (1847-1927) – wychowanek GMM; lekarz, działacz społeczny, współzałożyciel Towarzystwa Czytelni Ludowych
 • prof. dr hab. Kazimierz Morawski (1852-1925) – wychowanek GMM; filolog klasyczny, historyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 1906-1907, prezes Polskiej Akademii Umiejętności 1918-1925, kandydat na prezydenta RP w 1922 r.
 • Antoni Danysz (1853-1925) – wychowanek GMM; historyk kultury, teoretyk wychowania, profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 • dr Władysław Witkowski (1854-1927) – wychowanek GMM; lekarz, działacz społeczny i kulturalny w Ostrowie Wlkp.
 • prof. dr hab. Bronisław Dembiński (1858-1939) – wychowanek GMM; poseł na Sejm w Wiedniu, poseł do Sejmu Ustawodawczego 1919-1922; wiceminister w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1918-1920
 • ks. Wincenty Głębocki (1858-1903) – wychowanek GMM; ceniony pedagog czasów zaborów
 • Jan Kasprowicz (1860-1926) – wychowanek GMM; wybitny poeta, dramaturg, tłumacz, krytyk literacki i teatralny
 • Wojciech Trąmpczyński (1860-1952) – wychowanek GMM; adwokat, obrońca Polaków w procesach politycznych w zaborze pruskim; poseł Pejmu Pruskiego i Parlamentu Rzeszy, marszałek Sejmu Ustawodawczego 1919-1922, marszałek Senatu 1922-1928, poseł na Sejm 1928-1935 z ramienia Związku Narodowego
 • Bernard Chrzanowski (1861-1944) – wychowanek GMM; adwokat; działacz społeczny, kurator szkolny, prezes Związku Sokołów Wielkopolskich; poseł Parlamentu Rzeszy; senator RP 1935-1939
 • dr Bolesław Krysiewicz (1862-1932) – wychowanek GMM; lekarz i społecznik, organizator szpitala dziecięcego w Poznaniu (obecnie jego imienia)
 • Witold Leitgeber (1870-1903) – wychowanek GMM; wydawca, księgarz, pisarz
 • Stanisław Okoniewski (1870-1944) – wychowanek GMM; biskup chełmiński 1926–1944
 • Roger Sławski (1871-1963) – wychowanek GMM; polski architekt
 • dr Witold Celichowski (1874-1944) – wychowanek GMM; adwokat; działacz polityczny
 • Jarogniew Drwęski (1875-1921) – wychowanek GMM; adwokat, obrońca w procesach Michała Drzymały i nauczycieli wrzesińskich, działacz patriotyczny, pierwszy polski prezydent Poznania 1919-1921
 • Cyryl Ratajski (1875-1942) – wychowanek GMM; prezydent Poznania 1922-1934 i 1939 , minister Spraw Wewnętrznych 1924-1925, podczas II wojny światowej delegat Rządu Emigracyjnego na Kraj
 • bł. ks. Narcyz Putz (1877-1942) – wychowanek GMM; Błogosławiony Męczennik Kościoła - 1 ze 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej
 • Michał Sobeski (1877-1939) – wychowanek GMM; współtwórca i profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 • Kazimierz Cwojdziński (1878-1948) - wychowanek GMM; matematyk, profesor Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu
 • Antoni Banaszak (1881-1932) – wychowanek GMM; prawnik, organizator polskiego sądownictwa w Wielkopolsce po I wojnie światowej
 • Karol Radoński (1883-1951) – wychowanek GMM; biskup włocławski 1928-1951
 • ks. bp Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883-1961) – wychowanek GMM; biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej 1938-1946, biskup ordynariusz diecezji płockiej 1946-1961
 • dr Stanisław Celichowski (1885-1947) – wychowanek GMM; adwokat; działacz polityczny
 • prof. dr hab. Marcin Nadobnik (1883-1953) - wychowanek GMM (matura 1905), profesor statystyki w Uniwersytecie Poznańskim i Wyższej Szkole Handlowej. W latach 1909-1919 pracował w Biurze Statystycznym Wydziału Krajowego we Lwowie, w 1919 obiął stanowisko naczelnika Wydziału GUS. Był autorem wielu prac m.in.: „Pierwszy spis ludności w Polsce”(1922); „Obszar i ludność Polski” (1929), „Statystyka teoretyczna” (1929); „Wyludnianie się wsi wielkopolskiej” (1939). Pracując we Lwowie opublikował szereg prac m.in. w „Wiadomościach Statystycznych” (1910, 1911, 1912)
 • prof. dr Wiktor Dega (1896-1995) – wychowanek GMM; doktor nauk medycznych, światowej klasy ortopeda, autor ponad 180. rozpraw naukowych, ekspert WHO w zakresie readaptacji
 • prof. dr hab. Janusz Zeyland (1896-1944) – wychowanek GMM; lekarz ftyzjatra, organizator Centralnego Biura Gruźlicy i pierwszego w Polsce oddziału leczenia dziecięcej gruźlicy płuc Wacław Taranczewski (1903-1987) – wychowanek GMM; artysta malarz
 • Kazimierz Kordylewski (1903-1981) – matura w GMM w 1922 r., absolwent U. Poznańskiego i U. Jagiellońskiego, wybitny astronom, współpracownik prof. T. Banachiewicza, odkrywca gwiazdy Tau Corvi i Pyłowych Księżyców Ziemi, członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Odznaczony Brązowym Medalem NASA (1972), Złotym Krzyżem (1973), w 1974 Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1974), Medalem 500-lecia Urodzin Kopernika oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1979).
 • Henryk Zygalski (1906-1978) – wychowanek GMM; matematyk, kryptolog, łamacz kodu Enigmy
 • Feliks Krawiec (1906-1939) – wychowanek GMM; botanik, znawca roślin zarodnikowych, działał na rzecz ochrony przyrody
 • ks. Tadeusz Kirschke (1908-1996) - wychowanek GMM; kapelan wychodźstwa polskiego we Francji, Niemczech i Anglii; więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych; kapelan Radia Wolna Europa
 • Przemysław Warmiński (1908-1939) – wychowanek GMM; tenisista i hokeista
 • Stanisław Sroka (1909-1967) – wychowanek GMM; prezydent Poznania 1945-1948, organizator pierwszych po wojnie Międzynarodowych Targów Poznańskich, minister gospodarki komunalnej
 • prof. dr hab. Witalis Ludwiczak (1910-1988) - wychowanek GMM; hokeista, olimpijczyk z Lake Placid 1932 i Garmisch-Partenkirchen 1936; sędzia sądów powszechnych, profesor prawa UAM w Poznaniu i Uniwersytetu w Genewie
 • Jerzy Waldorff (1910-1999) – wychowanek GMM (maturę zdał w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu); pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny - założyciel Społecznego Komitetu Opieki na rzecz Ochrony Starych Powązek
 • Witold Kochański (1911-1988) – zdawał maturę w GMM; filolog polski, znawca i popularyzator kultury serbołużyckiej, filozof, pedagog
 • ks. kard. Adam Kozłowiecki (1911-2007) – wychowanek GMM; misjonarz w Zambii, pierwszy arcybiskup metropolita Lusaki 1959-1969, przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych w Zambii 1970-1991 uczestnik Soboru Watykańskiego II i sesji Światowego Synodu Biskupów w Watykanie, kardynał od 1998 r.
 • Leon Marszałek (1912-1996) – wychowanek GMM; działacz ZHP, ostatni komendant Szarych Szeregów; naczelny redaktor wielu wydawnictw, zwłaszcza encyklopedycznych i słowników
 • dr Karol Hoffmann (1913-1971) – wychowanek GMM; lekkoatleta, skoczek w dal, wzwyż i trójskoczek, 8-krotny mistrz Polski, olimpijczyk z Berlina 1936; propagator porannej gimnastyki w Polskim Radiu
 • Wacław Eborowicz (1915-1994) – wychowanek GMM; polski duchowny katolicki, filolog, patrolog, profesor seminarium w Pelplinie.
 • prof. dr hab. inż. dypl. Jerzy Doerffer (ur. 1918-2006) – wychowanek GMM; rektor Politechniki Gdańskiej 1981-1984; specjalista w dziedzinie budowy okrętów, pięciokrotny doctor honoris causa uczelni technicznych
 • o. Marian Żelazek (1918-2006) – wychowanek GMM; misjonarz i organizator ośrodka opieki nad trędowatymi w Indiach, kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla w 2002 r.
 • ks. prałat prof. dr hab. Marian Wolniewicz (1919-2005) - wychowanek GMM; teolog, biblista, tłumacz biblijny, wykładowca Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kapelan honorowy papieski
 • prof. Stefan Stuligrosz (ur. 1920) – wychowanek GMM (maturę zdał w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu); rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyrygent Poznańskich Słowików
 • prof. dr hab. Czesław Jackowiak (1923-1994) – wychowanek GMM; specjalista w dziedzinie prawa pracy; rektor Uniwersytetu Gdańskiego 1987-1990
 • ks. abp Marian Przykucki (ur. 1924) – wychowanek GMM; biskup ordynariusz diecezji chełmińskiej 1981-1992, arcybiskup-metropolita diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1992-1999
 • ks. kan. prof. Aleksander Bystry (1925-2003) – wychowanek GMM, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, publicysta katolicki, wieloletni kapelan sióstr serafitek
 • Lech Domeradzki (ur. 1929) – wychowanek GMM; polityk, sędzia, minister sprawiedliwości 1983-1988

Artykuł przygotowany przez prof. Katarzynę Gibajło

 

„CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”

Karol Hoffmann absolwent Marynki rocznik 1933